Chris Lehane

รองประธานอาวุโสฝ่ายการสื่อสารและนโยบายสาธารณะ

คริสดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการสื่อสารและนโยบายสาธารณะของ Airbnb โดยเป็นหัวเรือในการทำงานร่วมกับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิของประชาชนที่ต้องการหารายได้เสริมด้วยการเปิดบ้านให้เช่า นอกจากนี้ เขายังดูแลโครงการต่างๆ ของ Airbnb ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของการผนึกแบรนด์ Airbnb เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และเข้าถึงแก่นความเป็นท้องถิ่น รวมทั้งสื่อให้เห็นถึงวิธีที่ Airbnb ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจและแนวคิดที่ “ทุกที่เป็นของคุณ”

คริสเคยเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่ลูกค้าหลากหลายวงการ ทั้งแวดวงบันเทิง นักกีฬาอาชีพ การเมือง องค์กร และเทคโนโลยี ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Airbnb ในช่วงปี 1990 เขาทำงานให้กับฝ่ายบริหารของรัฐบาลคลินตัน โดยรับหน้าที่หลายตำแหน่ง ได้แก่ โฆษกรองประธานาธิบดีอัล กอร์ ที่ปรึกษาพิเศษประธานาธิบดีบิล คลินตัน และที่ปรึกษาแอนดรูว์ โคโม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐ นอกจากจะเป็นนักเขียนและผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์แล้ว คริสยังเคยสอนให้กับคณะการจัดการ มหาวิทยาลัย Stanford Graduate School of Business อีกด้วย

คริสจบการศึกษาจาก Harvard Law School และ Amherst College ปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย Amherst College กรรมการที่ปรึกษาของ Common Sense Media ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรด้านการชี้แนะประเด็นสุขภาพเด็กผ่านสื่อ และยังเข้าร่วมโครงการ Aspire Accelerator ของ AT&T ที่ต้องการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คริสอาศัยอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกกับแอนเดรีย ภรรยาของเขาซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และลูกชาย 2 คนชื่อโดมินิกกับควินซี

< เกี่ยวกับเรา