Airbnb-gasten in Nederland besteden €235 miljoen in restaurants en cafés

Gasten op Airbnb hebben vorig jaar naar schatting €235 miljoen uitgegeven in restaurants en cafés in Nederland. Dit blijkt uit nieuwe gegevens die vandaag zijn gepubliceerd. De resultaten laten zien dat Airbnb-gasten in Nederland een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Dit komt voornamelijk doordat gasten veel geld besparen door te overnachten in een Airbnb.

De gegevens zijn onderdeel van nieuwe onderzoeksbevindingen en een analyse van interne gegevens op basis van data uit 46 landen en regio’s (inclusief Nederland). Hieruit blijkt dat Airbnb-gasten in 2018 naar schatting minimaal 21 miljard euro hebben uitgegeven in restaurants en cafés wereldwijd.

Op deze manier draagt de Airbnb gemeenschap bij aan restaurants en cafés in Nederland:

  • Gasten hebben een groter deel van hun budget over – 96 procent van de gasten in Nederland geeft aan dat het besparen van geld een van de redenen is om voor Airbnb te kiezen. De helft van de gasten in Nederland geeft dan ook aan dat ze het geld dat ze hebben bespaard door in een Airbnb te verblijven hebben uitgegeven in de plaatsen die ze hebben bezocht.
  • Hosts geven lokale tips – 85 procent van de hosts in Nederland geeft aan dat ze restaurants en cafés aanbevelen aan gasten, waardoor meer mensen naar plaatsen gaan die ze anders misschien niet ontdekt zouden hebben.
  • Meer dan alleen Amsterdam – Het grootste deel van het geld is buiten Amsterdam uitgegeven (€99 miljoen in Amsterdam). Dit laat zien dat Airbnb lokale bedrijven buiten de traditionele hotspots echt kan helpen.
  • Gasten zoeken meer authenticiteit – Het is geen verrassing dat de restaurants en cafés hier in het bijzonder van profiteren: dit zijn ontmoetingsplaatsen voor de lokale gemeenschap, en 81 procent van de gasten geeft aan dat hun beslissing om Airbnb te gebruiken beïnvloed is door de wens om het leven van de locals te ervaren.

De data laat ook zien dat Airbnb-gasten bij een gelijkblijvend bestedingsniveau dit jaar naar schatting ruim €290 miljoen uitgeven in restaurants en cafés in Nederland.

“Airbnb trekt nieuwe soorten reizigers aan die graag lokaal eten en gebieden buiten de toeristische hotspots bezoeken. Het bedrag dat gasten die met Airbnb naar Nederland reizen uitgeven heeft een grote economische impact op met name restaurants en cafés. We kijken ernaar uit om te blijven samenwerken met steden en regio’s in heel Nederland om ervoor te zorgen dat zowel de lokale economie als de bewoners kunnen blijven profiteren van de toegevoegde waarde van toerisme.”

Pieter Guldemond, Hoofd Beleid bij Airbnb in Nederland

Noot voor redactie:

De geschatte uitgaven van Airbnb-gasten in restaurants en cafés in 46 landen en regio’s in 2018 is gebaseerd op interne Airbnb-gegevens en ongeveer 14.000 antwoorden op een vrijwillige enquête. Deze enquête werd verstuurd naar een steekproef van Airbnb-gastenaccounts van mensen die in 2018 een reis hadden ondernomen naar de 46 landen en regio’s uit dit onderzoek.

De schattingen voor 2019 zijn gebaseerd op de uitgavenniveaus voor 2018 en interne gegevens van Airbnb voor de periodes januari-oktober 2019 en oktober-december 2018. Alle andere percentages met betrekking tot het gedrag van de Airbnb-host en -gast zijn gebaseerd op meer dan 237.000 antwoorden op hetzelfde vrijwillige onderzoek. Dit is wederom uitgevoerd op een steekproef van Airbnb-host- en -gastaccounts over de hele wereld. In ruil voor het invullen van het onderzoek werd geen betaling of andere stimulans gegeven.

Voor meer informatie over de Airbnb Community in Nederland klik hier.