Steun voor pragmatische maatregelen in Nederland

Vandaag spreekt Airbnb haar steun uit voor de ontwikkeling van een nationaal registratiesysteem voor vakantieverhuur in de grote steden van Nederland. Dit is onderdeel van Airbnb’s visie om een goede partner te zijn voor (lokale) overheden en innovatieve maatregelen te ondersteunen die effect hebben.

Een simpel en online systeem maakt het namelijk gemakkelijker voor hosts om zich aan de regels te houden. Een dergelijk systeem geeft steden tevens de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in vakantieverhuur en helpt bij adequate handhaving, terwijl nationale en Europese privacywetgeving worden gerespecteerd.

De afgelopen maanden heeft Airbnb, samen met andere platformen, productieve gesprekken gevoerd onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken over een gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Hosts zouden na registratie direct een registratienummer ontvangen dat ze moeten vermelden in hun online advertentie.

Pieter Guldemond, Public Policy Manager bij Airbnb in Nederland:

“Het voorgestelde registratiesysteem voor vakantieverhuur is goed nieuws voor hosts en steden in Nederland. Het voorgestelde registratiesysteem is gebruiksvriendelijk, stelt steden in staat de gegevens te verzamelen die zij nodig hebben en ontmoedigt misbruik via de platformen. Hosts in heel Nederland hebben behoefte aan duidelijke, simpele en pragmatische regels en we kijken uit naar verdere samenwerking met de overheid om Nederlanders die hun huis openstellen voor gasten te blijven ondersteunen.”

Dit is waarom wij positief zijn over een registratiesysteem:

  • Winst voor steden – Steden waar vakantieverhuur plaatsvindt en gelegitimeerd is krijgen meer details over vakantieverhuur, waardoor adequate handhaving beter gefaciliteerd wordt.
  • Winst voor hosts – Een simpel, gebruiksvriendelijk en online registratiesysteem maakt het gemakkelijker voor hosts om de regels te volgen.
  • Pragmatische maatregelen – Een nieuw registratiesysteem geeft steden de informatie die zij nodig hebben om regels effectief te handhaven, in plaats van nieuwe regels te maken ten nadele van het overgrote deel van hosts die zich aan de regels houden. Ook ontmoedigt dit systeem misbruik via online verhuurplatformen.
  • Sectorbrede aanpak – Alle relevante verhuurplatformen hebben aangegeven steun te geven aan een registratiesysteem. Hoewel Airbnb altijd het voortouw heeft genomen in verantwoorde verhuur van woningen, is het belangrijk dat alle spelers meedoen zodat dezelfde regels gelden voor hosts, ongeacht het platform.

We danken het ministerie van Binnenlandse zaken voor het initiatief en progressieve aanpak. We kijken uit naar de voortzetting van de gesprekken om praktische en proportionele maatregelen verder vorm te geven in de komende maanden.