Brian Chesky

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไบรอัน เชสกี้ คือผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Airbnb มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี 2007 เมื่อไบรอันกับโจ เกบเบียเปิดที่พักให้เช่าครั้งแรก นับแต่นั้นมา เขาก็คอยกำกับดูแล Airbnb จนเติบโตเป็นชุมชนเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์กว่า 4 ล้านคน ต้อนรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมกว่า 800 ล้านคนจากกว่า 220 ประเทศและภูมิภาค

ไบรอันจบการศึกษาจากโรงเรียนดีไซน์โรดไอแลนด์ และได้ปลูกฝังรากฐานความคิดสร้างสรรค์ของตนไว้ในทุกมิติของ Airbnb ทั้งด้านวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และชุมชน หัวคิดทางดีไซน์นี้กลายเป็นจุดกำเนิดของระบบความไว้ใจ ช่วยให้ผู้คนแบ่งปันที่พักกันได้แม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน จนออกมาเป็นโมเดลธุรกิจแหวกแนวที่ส่งเสริมสายสัมพันธ์และสร้างการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน

ไบรอันลงนามในโครงการการกุศล Giving Pledge และปฏิญาณตนว่าจะบริจาครายได้สุทธิจากการจำหน่ายหุ้น (ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของ CEO) ให้ชุมชน องค์กรเพื่อสังคม และองค์กรการกุศล ปัจจุบัน เขาเป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb ในซานฟรานซิสโก แต่จริงๆ แล้วบ้านเกิดอยู่ที่นิสคายูนา นิวยอร์ก

Learn more about Airbnb