สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม​กรุณาติดต่อ press-asia@airbnb.com

สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวกับสื่อ โปรดดูข้อมูลที่ th.airbnb.com/help.