Airbnb.org i organizacje non-profit wspierają uchodźców z Ukrainy

Key Takeaways

  • Airbnb.org współpracuje z organizacjami non-profit, oferując darmowe, krótkoterminowe mieszkania osobom uciekającym z Ukrainy.
  • W Polsce do takich organizacji należą Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Fundacja Windmill Tree.
  • W ramach inicjatywy, za pośrednictwem Airbnb.org zapewniono już tymczasowe zakwaterowanie dla prawie 19 000 uchodźców.

Key Takeaways

  • Airbnb.org współpracuje z organizacjami non-profit, oferując darmowe, krótkoterminowe mieszkania osobom uciekającym z Ukrainy.
  • W Polsce do takich organizacji należą Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Fundacja Windmill Tree.
  • W ramach inicjatywy, za pośrednictwem Airbnb.org zapewniono już tymczasowe zakwaterowanie dla prawie 19 000 uchodźców.

Airbnb.org współpracuje z wieloma międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami non-profit, by zapewnić na całym świecie darmowe, krótkoterminowe zakwaterowanie dla nawet 100 000 osób uciekających z Ukrainy. Do tej pory prawie 19 000 osób w Europie otrzymało tymczasowe zakwaterowanie w ramach inicjatywy Airbnb.org.

Airbnb.org współpracuje z organizacjami, które wspierają wszystkich uchodźców, bez względu na ich narodowość, pochodzenie etniczne czy tożsamość. W Polsce, organizacje, z którymi Airbnb.org współpracuje to Polska Akcja Humanitarna i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

“Korzystamy z programu Airbnb.org jako partner już od kilku tygodni i okazał się on bardzo skutecznym narzędziem, które pomogło nam szybko zorganizować miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. Napływ osób uciekających z ogarniętego wojną kraju do Polski jest wciąż bardzo duży, więc możliwość skorzystania z puli gospodarzy Airbnb jest bardzo wygodna, zwłaszcza dla uchodźców, których nie stać na hotele.”

Rafał Grzelewski, kierownik ds. komunikacji i fundraisingu w Polskiej Akcji Humanitarnej

“Dzięki zasobom Airbnb możemy znaleźć miejsce na nocleg dla setek uchodźców i zapewnić im bezpieczne schronienie. Obecnie niezwykle ważne jest, by pomagać uchodźcom w znalezieniu zakwaterowania w wielu różnych regionach Polski, gdzie mieszkania są w przystępnych cenach.”

Dr Wojtek Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

“Chcielibyśmy podziękować Airbnb.org za wsparcie ludzi uciekających z Ukrainy, pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca do spania i tym samym czasu na ustalenie kolejnych kroków”

Hrystia “Dredka” Pavlutska, prezes fundacji Windmill Tree

Współpraca ta opiera się na partnerstwie Airbnb.org z wieloma innymi organizacjami na całym świecie. Airbnb.org nadal wspiera Międzynarodową Organizację ds. Migracji, HIAS, Nova Ukraine i Save the Children Sweden, a w Niemczech współpracuje z niemieckim Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, by zapewnić darmowe, krótkoterminowe zakwaterowanie ludziom uciekającym z Ukrainy.

Airbnb.org jest wdzięczne za nieustającą, ogromną hojność gospodarzy Airbnb, a także ludzi na całym świecie, którzy chcą wesprzeć ten wysiłek. Do tej pory ponad 48 000 osób na całym świecie zgodziło się udostępnić swoje domy uchodźcom za pośrednictwem Airbnb.org, w tym ponad 20 500 nowych gospodarzy w Europie.

Każdy zainteresowany przyłączeniem się do inicjatywy Airbnb.org, której celem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy, może zgłosić chęć zaoferowania bezpłatnego lub zniżkowego zakwaterowania lub przekazać darowiznę na rzecz Airbnb.org na stronie airbnb.org/help-ukraine.

Współzałożyciele Airbnb – Brian Chesky, Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk i jego żona Elizabeth – zobowiązali się osobiście do zapewnienia kwoty brakującej do osiągnięcia wartości 10 milionów dolarów w darowiznach na Airbnb.org przekazanych w okresie od 15 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. 

Airbnb.org nie oferuje obecnie bezpośrednich noclegów dla osób indywidualnych, ale współpracuje z organizacjami non-profit, które organizują pobyty dla uchodźców.

Więcej informacji na temat programu będzie można znaleźć na stronie airbnb.org/help-ukraine.


Organizacje, z którymi Airbnb.org współpracowało do tej pory w Polsce to m.in.

Polska Akcja Humanitarna

Airbnb.org współpracuje z Polską Akcją Humanitarną w Polsce, aby zapewnić uchodźcom uciekającym z Ukrainy pomoc humanitarną, w tym żywność i inne formy wsparcia dla osób, które musiały opuścić swoje domy. Ich wsparcie obejmuje osoby dotknięte konfliktem i wewnętrznie przesiedlone, jak również uchodźców przybywających do Polski.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Misją Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i medycznej na całym świecie, przy zachowaniu podstawowych zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. PCPM jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się współpracą rozwojową oraz jedną z największych w Polsce organizacji niosących pomoc humanitarną.

Windmill Tree

Głównym celem Fundacji Windmill Tree jest wspieranie i promowanie holistycznego i zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i ludzkiego. Zasięg geograficzny w skali kraju obejmuje cały region Gór Izerskich. Fundacja jest zarejestrowana w miejscowości Leśna, gdzie prowadzi świetlicę i współtworzy Dom Kultury. Na poziomie międzynarodowym – Fundacja współpracuje głównie z programem Erasmus +.

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

Airbnb.org i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), agencja ONZ ds. migracji, współpracują, by umożliwić ludziom uciekającym z Ukrainy znalezienie bezpłatnych, krótkoterminowych mieszkań w Polsce, Mołdawii, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.