Airbnb podporuje regulaci krátkodobých pronájmů v České republice

Key Takeaways

  • Airbnb navrhuje zavést online registrační systém ve spolupráci s hlavním městem Prahou a českou vládou na podporu ochrany bydlení.
  • Podle Spotřebitelského fóra tento systém pomůže prosadit stávající předpisy a zároveň podpoří hostitele a jejich sousedy.
  • Airbnb spustilo řadu opatření na podporu oživení cestovního ruchu odpovědným způsobem.

Key Takeaways

  • Airbnb navrhuje zavést online registrační systém ve spolupráci s hlavním městem Prahou a českou vládou na podporu ochrany bydlení.
  • Podle Spotřebitelského fóra tento systém pomůže prosadit stávající předpisy a zároveň podpoří hostitele a jejich sousedy.
  • Airbnb spustilo řadu opatření na podporu oživení cestovního ruchu odpovědným způsobem.

Praha, 2. května 2022: V souladu s vytrvalým úsilím Airbnb o podporu odpovědného cestovního ruchu a oživení cestování v České republice navrhuje Airbnb dobrovolně spustit online registrační systém, který podporuje administrativu a chrání bydlení. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou a českou vládou by poskytovatelé ubytování měli povinnost zveřejňovat své identifikační číslo (IČO) u svých online nabídek na všech ubytovacích platformách. Společnost Airbnb konzultovala tento krok s hostiteli, jejich sousedy a politickými činiteli na úrovni městských samospráv a státu před zahájením turistické sezóny. 

“Chceme spolupracovat s Prahou a českou vládou na podpoře odpovědného cestování způsobem, který je nejlepší pro místní komunity. Podporujeme dobrovolné uvádění identifikačního čísla na všech ubytovacích platformách v České republice, abychom městům pomohli zajistit prosazování místních předpisů. Věříme, že tento krok povede k větší transparentnosti a je v zájmu měst, hostitelů a hostů, komunit i platforem.”

Vladimír Beroun, Manažer veřejné politiky pro střední a východní Evropu a SNS ve společnosti Airbnb

Nedávná studie Spotřebitelského fóra došla k závěru, že širší zavedení tohoto samoregulačního kroku by Praze a České republice prospělo. Poskytovatelé krátkodobých pronájmů již nyní podléhají řadě daňových povinností, předpisů a zdravotních a bezpečnostních norem. Podle Spotřebitelského fóra by tento nástroj umožnil místním orgánům snadno identifikovat a kontrolovat, zda hostitelé plní své povinnosti, a zjednodušil by daňový dohled. Tento účinný dohled nad krátkodobými pronájmy také zajistí lepší ochranu sousedských komunit.  

“Správná identifikace hostitelů pomůže prosadit stávající předpisy a podpoří lepší vztahy mezi hostiteli a jejich sousedy. Přispěje k lepšímu soužití v městském prostředí a komunitách a zároveň otevře prostor pro přehodnocení potřeby některých povinností hostitelů, které ztěžují sdílení jejich domovů.”

Kryštof Kruliš, Ph.D, Chairman of the Board of the Consumer Forum

V uplynulém roce společnost Airbnb spustila řadu opatření na podporu oživení cestovního ruchu odpovědným způsobem. Hostitelům, sousedům a hostům poskytuje například podporu prostřednictvím Linky sousedské podpory nebo programu měření hluku. Airbnb dále nabídlo Praze sdílení souhrnných údajů o sousedství prostřednictvím tzv. Portálu Airbnb pro města za účelem zvýšení transparentnosti. Taková partnerství již mimo jiné fungují v Krakově a Budapešti. 

  
Airbnb také pravidelně vzdělává hostitele o jejich registračních a daňových povinnostech a poskytuje rozsáhlé informace v Centru odpovědného hostování.