Airbnb en Pakhuis de Zwijger gaan in gesprek met Amsterdammers

Airbnb kondigt vandaag een nieuwe samenwerking aan met het toonaangevende Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Als onderdeel van deze samenwerking zullen Pakhuis de Zwijger en Airbnb discussietafels organiseren met Amsterdamse stakeholders – waaronder toerisme experts, beleidsmakers, opiniemakers en buurtvertegenwoordigers – over de toekomst van toerisme in de stad in de nasleep van de COVID-19 crisis. 

Toerisme in Amsterdam is verantwoordelijk voor 1 op de 10 banen in de stad, in totaal meer dan 70.000 banen. In 2018 heeft SEO berekend dat toerisme de stad jaarlijks een bedrag van 2.7 miljard euro oplevert. De afgelopen maanden is dit vanwege de impact van COVID-19 echter tot stilstand gekomen.

Nu steeds meer beperkingen opgeheven worden en reizen voorzichtig weer worden opgestart is het belangrijk om de bijdrage van toerisme aan de stad, de uitdagingen die geassocieerd worden met overtoerisme, maar ook de huidige stagnatie van de toerismesector te bespreken. Samen met stakeholders willen we bespreken hoe we zaken kunnen verbeteren in de toekomst.

Om deze belangrijke onderwerpen te bespreken start Airbnb een samenwerking met Pakhuis de Zwijger, een toonaangevend Amsterdams debatcentrum. Als onderdeel van deze samenwerking zullen Pakhuis de Zwijger en Airbnb discussietafels organiseren met Amsterdamse stakeholders, variërend van academici en beleidsmakers tot toerisme experts en bewoners. Het intieme format is speciaal ontwikkeld door het Pakhuis om te garanderen dat deelnemers zich vrijelijk kunnen uitspreken en draagt bij aan een constructieve dialoog. De uitkomsten van de sessies zullen door Airbnb gebruikt worden als input voor volgende stappen en toekomstige acties op het gebied van toerisme in Amsterdam na COVID-19.

De eerste discussietafel zal later vandaag online plaatsvinden, zodat de huidige regels omtrent social distancing gewaarborgd kunnen worden. Tijdens de eerste discussietafel zullen de deelnemers de vraag “wat is verantwoord toerisme en hoe kan Airbnb bijdragen aan deze doelstelling?” bespreken.  

De huidige crisis biedt een kans om een goed gesprek te hebben over wat Amsterdammers willen met toerisme en hoe wij kunnen bijdragen aan een toeristische infrastructuur die werkt voor iedereen. We kijken ernaar uit om in samenwerking met Pakhuis de Zwijger deze gesprekken te voeren met Amsterdammers

Pieter Guldemond, Hoofd Beleid van Airbnb in Nederland

Amsterdammers maken zich zorgen over de leefbaarheid in de stad als gevolg van overtoerisme, maar tegelijkertijd levert toerisme een belangrijke bijdrage aan aan de economie en het culturele aanbod in onze stad. Pakhuis de Zwijger wil, nu het toerisme als gevolg van COVID-19 grotendeels stilligt, een constructief gesprek faciliteren tussen Airbnb en diverse Amsterdamse stakeholders over structurele veranderingen die kunnen leiden tot verantwoord toerisme in Amsterdam.

Fenno Verdaasdonk, Hoofd Marketing & Communicatie bij Pakhuis de Zwijger

Vorig jaar  hebben Airbnb gasten meer dan 400 miljoen euro uitgegeven in Amsterdam – waaronder 8 miljoen euro toeristenbelasting – en 70 procent van deze gasten verbleef buiten het drukke centrum van Amsterdam. Gasten op Airbnb geven ongeveer 40 procent van hun dagelijkse budget uit in Amsterdamse restaurants en cafés.