Airbnb gaat het gesprek aan in Amsterdam om overlast aan te pakken

A neighbourhood in Amsterdam

Airbnb kondigt vandaag aan gesprekken te starten met belanghebbenden in Amsterdam over een pakket aan nieuwe maatregelen tegen overlast. Hiermee wil Airbnb onderstrepen dat er op het platform geen ruimte is voor gebruikers die zorgen voor overlast. 

Airbnb is een gemeenschap van lokale hosts en gasten die het afgelopen jaar meer dan een half miljard euro – de som van inkomsten van Amsterdamse hosts en de dagelijkse uitgaven van hun gasten – hebben bijgedragen aan de Amsterdamse economie. Het merendeel van de hosts en gasten hebben respect voor hun buren en de omgeving, en met deze actie wil Airbnb duidelijk maken dat er geen plaats is voor overlastgevers op het platform. 

De komende maanden zal Airbnb gesprekken voeren met belanghebbenden in de stad om nieuwe maatregelen – die effectief zullen bijdragen aan het voorkomen van overlast – te bespreken en te ontwikkelen. Aan de volgende maatregelen wordt gedacht:

  • Een gespecialiseerd team van medewerkers die klachten rondom overlast effectief kunnen ontvangen en behandelen.
  • Een gegarandeerde reactie op elke klacht.
  • Passende antwoorden op klachten, variërend van voorlichting tot ‘strikes’ voor gematigde incidenten als deel van een ‘3 strikes, you’re out” systeem’, of een onmiddellijke verwijdering van ons platform voor de meest ernstige klachten.

Airbnb wil een goede partner zijn van Amsterdam en deze maatregelen in overleg en samenwerking met belanghebbenden uitwerken in de stad. De komende weken worden diverse stakeholders uitgenodigd voor gesprekken om ervoor te zorgen dat de nieuwe maatregelen effectief zijn. 

Wereldwijd verblijven elke nacht meer dan 2 miljoen mensen via Airbnb en slechte ervaringen zijn gelukkig zeldzaam. We tolereren geen gasten en hosts die problemen veroorzaken en willen duidelijk maken dat er voor hen geen ruimte is op ons platform. We kijken ernaar uit om in overleg met belanghebbenden in Amsterdam effectieve maatregelen te ontwikkelen die goed zijn voor de stad en overlast tegen gaan.

Pieter Guldemond, Hoofd Beleid van Airbnb in Nederland

Deze acties bouwen voort op eerdere stappen die Airbnb ondernam voor duurzaam toerisme in Amsterdam. Eerder dit jaar organiseerde Airbnb al evenementen rondom verantwoord vakantieverhuur en brachten we een gids uit met gedragsregels en tips voor goed gedrag voor gasten en hosts op het platform. 

Airbnb werkt daarnaast samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de introductie van een registratiesysteem voor vakantie verhuurders. Dit register zal bijdragen aan verantwoord vakantieverhuur in Amsterdam.