การจองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน

An Airbnb host couple welcome three adult guests at their front porch.

หลังจากองค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อปลายเดือน มกราคมที่ผ่านมา Airbnb ได้ติดตามข่าวสารและคำแนะนำต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ (โฮสต์) นักเดินทาง รวมถึงทีมงาน Airbnb ทั่วโลก เพราะเราถือว่าความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนคือเรื่องสำคัญที่สุด

ระบบการจองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Airbnb ได้นำเสนอ “การจองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น” ด้วยชุดเครื่องมือและโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้โฮสต์และนักเดินทาง สามารถปรับแผนการท่องเที่ยวได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเลิกการจองหรือขอเลื่อนการเดินทาง โดยปัจจุบันโฮสต์ของ Airbnb ได้ดำเนินตามนโยบายการจองที่ยืดหยุ่นได้มากและยืดหยุ่นได้ปานกลางมากกว่าร้อยละ 60 และเราทราบดีว่ายังมีนักเดินทางอีกหลายล้านคนที่ยังคงจองทริปเดินทางเพื่อธุรกิจ ทริปท่องเที่ยวพักผ่อน และเพื่อการพักอาศัยในสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและความโปร่งใสต่อผู้ใช้งาน Airbnb ทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็คือโฮสต์ (เจ้าของที่พักและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อการบริการ) และผู้ใช้บริการ (นักเดินทางที่แสวงหาที่พักแปลกใหม่และต้องการสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น) เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เราเข้าใจดีว่าทั้งโฮสต์และนักเดินทางต่างได้รับผลกระทบ โฮสต์ต้องสูญเสียรายได้ ส่วนนักเดินทางสูญเสียเงินที่เก็บออมเพื่อการท่องเที่ยว Airbnb จึงมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายด้วยการปรับเปลี่ยนมาตรการหลายๆ อย่าง

สืบเนื่องจากข้อห้ามในการเดินทางและผลกระทบในด้านอื่นๆ ที่เริ่มส่งผลออกไปในวงกว้างมากขึ้น Airbnb จึงขอแนะนำ “การจองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น” เพื่อให้นักเดินทางทุกท่านมีความอุ่นใจมากขึ้นเมื่อทำการจองบนแพลตฟอร์ม Airbnb ทั้งยังช่วยให้โฮสต์สามารถรักษายอดการจองได้ในระยะยาว

  1. รางวัลตอบแทนสำหรับโฮสต์ที่มีความยืดหยุ่น
    Airbnb ขอชื่นชมและมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือโฮสต์ที่เต็มใจคืนเงินนักเดินทางในกรณีที่มีการยกเลิก โดยโฮสต์สามารถใช้เครื่องมือใหม่นี้เพื่อยื่นขออนุมัติการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษได้บนแพลตฟอร์มของ Airbnb นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษคือ การโปรโมทออนไลน์เพิ่มการมองเห็นสำหรับลิสต์ที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่เข้าร่วมนโยบายดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้มีการจองใหม่ และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรฐาน 3% หากเป็นการจองที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
  2. ตัวกรองในการค้นหาที่ง่ายขึ้น
    นักเดินทางสามารถใช้ฟังก์ชั่นตัวกรองในการค้นหาตัวเลือกที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีนโยบายยกเลิกการจอง (อาทิ ยืดหยุ่นมาก ยืดหยุ่นปานกลาง หรือ เข้มงวด) ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและตรงกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน
  3. การคืนค่าธรรมเนียมการให้บริการ 100% จาก Airbnb
    สำหรับนักเดินทางที่ได้ทำการจองไปแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และต้องการยกเลิกการจองแต่ไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการให้บริการ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมในรูปแบบของคูปองเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนำไปใช้ในการเดินทางครั้งต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้เราขอแจ้งให้ทราบว่าการจองส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นสามารถยกเลิกการจองได้แบบไม่มีค่าปรับ แต่ในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ อาจจะได้รับสิทธิ์การยกเลิกได้ตาม “นโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย” ซึ่งจะเป็นการคืนเงินเต็มจำนวน 100% ให้นักเดินทาง โดยในช่วงแรกของการแพร่ระบาด เราได้ขยายสิทธิ์ความคุ้มครองให้ครอบคลุมเฉพาะบางเงื่อนไขและบางสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานด้านสุขภาพและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ดังนั้นกรุณาศึกษาคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิตรงตามข้อกำหนดได้ในเว็บเพจความช่วยเหลือ

แม้จะมีความชัดเจนแล้วว่าไวรัสโคโรน่าส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวในระยะยาว เนื่องจากการท่องเที่ยวคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว Airbnb มุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนใครนี้ และจะคอยให้ข้อมูลเครื่องมือและโปรแกรมเพิ่มเติมอีกในอนาคต