การหยุดให้บริการเอ็กซ์พีเรียนซ์ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยซึ่งสำคัญที่สุด

ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สิ่งแรกที่ Airbnb ให้ความสำคัญคือสุขภาพของสังคมส่วนรวมและชุมชนของ Airbnb ด้วยเหตุนี้ทำให้เราตัดสินใจหยุดให้บริการเอ็กซ์พีเรียนซ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 (ในเบื้องต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) จากคำแนะนำของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการเพิ่มระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เราได้นำมาปรับใช้โดยเน้นให้ความปลอดภัยต่อเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ (โฮสต์) นักเดินทาง ทีมงาน และทุกคนในชุมชนที่เราทำงานด้วย

เอ็กซ์พีเรียนซ์ของ Airbnb คือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน  ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะโปรโมทในช่วงเวลานี้ เราเชื่อว่าการหยุดให้บริการเอ็กซ์พีเรียนซ์ชั่วคราวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และจะช่วยสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเอ็กซ์พีเรียนซ์ในระยะยาว เราขอแสดงความชื่นชมผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หลายพันรายการทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือในการยินยอมให้นักเดินทางได้ทำการยกเลิกการจอง ในขณะเดียวกัน เรามองหาวิธีใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ทุกคนอย่างต่อเนื่อง

หากคุณได้ทำการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ก่อนหรือในวันที่ 3 เมษายน 2563 การจองของคุณจะถูกยกเลิกและจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติม (หากมี) Airbnb จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับการจองดังกล่าวนี้ โดยเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป