Nathan Blecharczyk

CSO และผู้ร่วมก่อตั้ง

Nathan Blecharczyk ดำรงตำแหน่ง Chief Strategy Officer และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb เขามีบทบาทสำคัญในการผลักดันแผนกลยุทธ์หลักของกิจการไปทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ เขาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการสร้างทีมงานฝ่ายการตลาดในเชิงผลประกอบการ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรรมให้กับ Airbnb Nathan เริ่มเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เด็ก โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากว่า 20 ประเทศในขณะที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เขาได้รับปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Harvard University และทำงานตำแหน่งวิศกรรมอยู่กับหลายบริษัทก่อนที่จะก่อตั้ง Airbnb ตัวเขาเองก็มีโอกาสได้ใช้บริการที่พัก Airbnb มาแล้วหลายร้อยแห่ง และยังเปิดให้เช่าบ้านในซานฟรานซิสโก ที่เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวด้วย

< เกี่ยวกับเรา