Nathan Blecharczyk

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Airbnb

เนท เบลชาร์ซิค เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธาน Airbnb China มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำคัญๆ ของบริษัทในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานที่ต้องใช้ความชำนาญทั้งด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูล เร็วๆ นี้ เนทได้กำกับดูแลการพัฒนาพอร์ทัลเทศบาลเมือง Airbnb ซึ่งเป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์แรกของอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองต่างๆ ในเรื่องการให้เช่าที่พักระยะสั้น ก่อนหน้านี้ เขารับผิดชอบการสร้างทีมวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล การชำระเงิน และการตลาดที่มีประสิทธิภาพของ Airbnb

เนทสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เนทเป็นผู้เข้าพักขาประจำของ Airbnb เคยใช้บริการมาแล้วหลายร้อยแห่ง ตัวเขาเองก็ให้เช่าที่พักร่วมกับครอบครัวในซานฟรานซิสโกด้วย เนทและอลิซาเบธ ผู้เป็นภรรยา ต่างก็ลงนามในโครงการ Giving Pledge

Learn more about Airbnb