Airbnb กับการทำความสะอาดรูปแบบใหม่ เพื่ออนาคตแห่งการเดินทาง

Two sets of clean towels rest at the end of a white bed in an Airbnb listing.
  • Airbnb กำลังพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่ในการทำความสะอาดสำหรับเจ้าของที่พักโดยได้รับคำแนะนำจาก ดร. วีเวค เมอร์ธี อดีตศัลยแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการบริการและสุขอนามัยเพื่อการป้องกันโรค 
  • เมื่อทุกคนเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอีกครั้ง นักเดินทางและรัฐบาลในประเทศต่างๆ จะสามารถดูตัวอย่างการทำความสะอาดได้จากที่พักในโปรแกรมนี้ เพื่อสนับสนุนการรักษาความสะอาดของที่พัก และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง

ขณะที่รัฐบาลกำลังจัดการวิกฤตการณ์ทางสุขภาพ และเริ่มทบทวนข้อจำกัดต่างๆ เพื่อวางแผนผ่อนปรนให้ผู้คนเดินทางได้อีกครั้ง Airbnb ก็ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนชุมชนของเรา รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแห่งการเดินทาง โดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพและการป้องกันโรค วันนี้เราขอประกาศโปรแกรมการทำความสะอาดรูปแบบใหม่ ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อแบบเบ็ดเสร็จที่เป็นมาตรฐานครั้งแรกในอุตสาหกรรมการให้เช่าที่พัก หรือ home sharing โดยโปรแกรมและแนวปฏิบัติของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่เผยแพร่โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำอย่าง ดร. วีเวค เมอร์ธี อดีตศัลยแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา และบริษัทในภาคการบริการและสุขอนามัยเพื่อการป้องกันโรค Ecolab ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและบริการความสะอาดและสุขอนามัย

ในเดือนพฤษภาคมนี้ Airbnb จะเปิดตัวแนวปฏิบัติใหม่ในการทำความสะอาด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนพิเศษและคำแนะนำการทำความสะอาดทุกห้องในบ้าน รวมถึงการเพิ่มโปรแกรมการเรียนรู้และการรับรองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเจ้าของที่พัก Airbnb อีกด้วย ผู้เข้าพักจะสามารถเลือกจองที่พักที่ร่วมโปรแกรมนี้ได้ในไม่ช้าหลังจากเจ้าของที่พักลงทะเบียน โปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาด้วยความตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานความสะอาดของ Airbnb ซึ่งเห็นได้จากสถิติอันน่าประทับใจในเรื่องความสะอาดที่แสดงให้เห็นว่า จนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 94 ของผู้เข้าพักพึงพอใจกับความสะอาดของที่พัก โดยให้คะแนน 4 หรือ 5 ดาวหลังการเข้าพัก1

แนวปฏิบัติในการทำความสะอาดสำหรับเจ้าของที่พักรูปแบบใหม่นี้จะมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากและถุงมือสำหรับเจ้าของที่พักหรือพนักงานทำความสะอาด รวมทั้งการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้นยังต้องเว้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนการเข้าพักครั้งต่อไปตามที่ CDC แนะนำ ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันการสัมผัสอนุภาคของเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้นาน 2-3 ชั่วโมง เจ้าของที่พักทุกคนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว และเราขอส่งเสริมให้เจ้าของที่พักทำความสะอาดตามแนวปฏิบัติใหม่นี้ ที่พักที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทำตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดรูปแบบใหม่จะสามารถเปิดให้เข้าพักได้ทันทีหลังจากการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

หากเจ้าของที่พักไม่สามารถทำตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดของเราได้ทุกประการ พวกเขาสามารถเลือกใช้ฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า “Booking Buffer” หรือการเว้นระยะระหว่างการจอง เพื่อกำหนดระยะเวลาเว้นว่างระหว่างการเข้าพักแต่ละครั้งแทน ซึ่งในระยะเวลาที่งดการให้เช่าที่พัก เจ้าที่ของที่พักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเข้าทำความสะอาดที่พัก Airbnb จะปิดการจองในช่วงเวลาที่เว้นไว้โดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบันระยะเวลาเว้นว่างระหว่างการจองคือ 72 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลารอคอย 24 ชั่วโมงก่อนเข้าที่พัก นอกจากนี้ เจ้าของที่พักควรปฏิบัติตามคำแนะนำของ CDC และแนวทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ และถูกนำมาปรับใช้ในโครงการที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าของ Airbnb ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของที่พักได้เอื้อเฟื้อที่พักกว่า 200,000 แห่งให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าทั่วโลก 

ดร. วีเวค เมอร์ธี อดีตหัวหน้าหน่วยทหารสัญญาบัตรบริการสาธารณสุขสหรัฐฯ และหนึ่งในผู้นำหน่วยปฏิบัติการรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาและไข้ซิกา พายุเฮอริเคน และการขาดแคลนบริการสุขภาพของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ในสังคมปัจจุบัน แม้จะต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่เราก็ยังพยายามหาทางรักษาและเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผมยินดีที่จะช่วยเหลือชุมชน Airbnb เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมจากการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นการให้เช่าที่พักและการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ปลอดภัย และเราจะปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้ไปเรื่อยๆ เมื่อรับรู้ข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 มากขึ้นในอนาคต”

อนาคตแห่งการเดินทาง

ในขณะที่ยังไม่มีหนทางในการกำจัดความเสี่ยงในการเดินทางได้อย่างหมดสิ้น และยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง Airbnb ได้คิดค้นโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้คนในชุมชน Airbnb ในเบื้องต้น โดยผู้เข้าพักจะสามารถค้นหาที่พัก Airbnb ที่ตรงตามความต้องการและเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้อย่างง่ายดาย เจ้าของที่พักเองก็จะได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้แนวปฏิบัติในการทำความสะอาดที่ร่วมพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจาก Airbnb เพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นต่อการรักษาความสะอาดและการป้องกันเชื้อโรคของพวกเขา นอกจากนั้น รัฐบาล หน่วยงานสาธารณสุข และชุมชนยังสามารถใช้แนวปฏิบัติของโปรแกรมนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อนำไปพัฒนาแผนการให้บริการและกระตุ้นการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว Airbnb จะยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อปรับใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม สนับสนุนการปฏิบัติการรับมือ COVID-19 และดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

“บ้านกลายมาเป็นสถานที่เก็บตัว และอนาคตแห่งการเดินทางจะขึ้นอยู่กับคอมฟอร์ตโซนแนวใหม่ ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวและได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลถึงความวุ่นวายจากคนหมู่มากหรือค่าใช้จ่ายที่สูง เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสุขอนามัย เพื่อผสานการให้บริการอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน Airbnb เข้ากับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านสุขอนามัยใหม่ๆ โดยให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักร่วมกันทำตามแนวปฏิบัติด้านความสะอาด เพื่อที่พักที่สะอาดกว่าเดิม” เกร็ก กรีลีย์ ประธานฝ่ายที่พักของ Airbnb กล่าว

หลายปัจจัยบ่งชี้ว่าเจ้าของที่พักยังตั้งใจที่จะให้เช่าที่พักต่อไป และเราเชื่อว่าผู้คนมีความกระตือรือร้นที่จะเดินทางอีกในอนาคต จากการสำรวจล่าสุดของ Airbnb ร้อยละ 92 ของเจ้าของที่พักทั่วโลกวางแผนที่จะให้เช่าที่พักบ่อยเหมือนแต่ก่อนหรือมากขึ้นเมื่อการระบาดใหญ่สิ้นสุดลง และข้อมูลการจองของ Airbnb เมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่าจำนวนการจองอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากนั้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา2

ในสถานการณ์ที่มีความกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 ผู้คนอาจต้องการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์เกินความจำเป็นหรือออกห่างจากพื้นที่แออัด จากข้อมูลการติดตามการเดินทางในสหรัฐอเมริกา ของ Skift สำหรับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 การระบาดใหญ่ “จะทำให้ผู้คนลดการทำกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมกับกลุ่มคนจำนวนมาก หันมาใส่ใจสภาพแวดล้อมรอบตัว และให้ความสำคัญกับความสะอาดยิ่งกว่าที่เคย อย่างน้อยก็ในระยะสั้น” ที่ผ่านมาผู้เข้าพักให้ความสนใจที่พัก Airbnb เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องครัวส่วนตัวและอุปกรณ์ซักรีด แต่จากนี้ไปนักเดินทางอาจเลือกพักกับ Airbnb มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เดินทางของตนเองได้

เราจะพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์ม เครื่องมือ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้และการบังคับใช้แนวปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และสนับสนุนเจ้าของที่พักให้ปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองเจ้าของที่พัก นักเดินทาง และชุมชนให้ปลอดภัย

เกี่ยวกับ Ecolab

Ecolab (ECL) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการแก้ไขปัญหาและให้บริการด้านน้ำ สุขอนามัย และการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และมีสถานที่ให้บริการลูกค้าเชิงพาณิชย์เกือบ 3 ล้านแห่ง มียอดขาย 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี และมีพนักงานถึง 50,000 คน Ecolab ให้บริการในการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ส่งต่อข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์ และบริการแบบปรับให้เข้ากับบุคคล เพื่อยกระดับความปลอดภัยของอาหาร รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงาน รวมถึงพัฒนาสมรรถภาพการปฏิบัติการและความยั่งยืนให้กับบริษัทด้านพลังงาน อาหาร การแพทย์ การให้บริการ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ecolab.com

  1. ข้อมูลภายในของ Airbnb ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020 อ้างอิงจากการให้คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าพักเกี่ยวกับความสะอาดของที่พัก
  2. ผลการสำรวจของ Airbnb ที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2563 จากการเข้าร่วมของเจ้าของที่พัก Airbnb ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี บราซิล เกาหลีใต้ และเม็กซิโก