Airbnb เปิดตัวแคมเปญ “ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวท้องถิ่น” ผ่านความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Airbnb แพลตฟอร์มให้เช่าที่พักระดับโลกที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการ ผ่านทางการสนับสนุนของชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันนี้ได้แถลงการณ์ประกาศความร่วมมือในแคมเปญ ‘การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวท้องถิ่น’ กับองค์กรของรัฐบาลไทย

การร่วมมือกันในครั้งนี้ Airbnb และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกันเพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านการบริการ การเป็นเจ้าของที่พัก และ มาตรฐานและกฏระเบียบ รวมถึงการนำโฮมสเตย์ที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Airbnb

คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และคุณไมค์ ออร์กิล ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะประจำเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันเปิดตัวการร่วมมือที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ส่วนหนึ่งของการร่วมมือกันในครั้งนี้ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อตกลงดังต่อไปนี้:

 • จัดรอบการฝึกอบรมที่เน้นการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแพล็ตฟอร์ม Airbnb และวิธีการใช้แพล็ตฟอร์มเพื่อการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย
 • จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการบริการ การเป็นเจ้าของที่พัก รวมถึงมาตรฐานและกฏระเบียบเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับโฮมสเตย์ท้องถิ่น
 • จัดหาทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อทำให้ช่วยคนในท้องที่สามารถสร้างและบริหารที่พักของตนเองบนแพลตฟอร์ม Airbnb
 • สร้างชุมชนท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยเจ้าของที่พักในแต่ละจังหวัดที่สามารถช่วยเหลือกันและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

การแถลงการณ์ครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับการจัดเวิร์คช็อปการฝึกอบรมที่จะจัดโดยเจ้าของที่พักดีเด่น หรือซุปเปอร์โฮสต์ 3 ท่านจาก Airbnb และยังเป็นผู้นำชุมชนอีกด้วย รวมถึงยังมีวิทยากร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในเวิร์คช็อปจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกว่า 100 ท่าน เข้าร่วมงานโดยจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจากองค์กรบริหารท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวจากทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา บุรีรัมย์ อยุธยา เพชรบุรี สงขลา สตูล อุบลราชธานี และสุโขทัย

Airbnb เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกและพวกเราได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อช่วยกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปในชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทั่วทุกมุมโลก ด้วยการร่วมมือกันครั้งนี้ เราจะยกระดับให้เมืองรอง เทศบาลและตำบล การเปลี่ยนจังหวัดต่างๆ ให้กลายเป็นชุมชนของผู้ประกอบการที่พักในท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นานาประเทศทั่วโลกมองเห็นว่าเหล่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นรุ่นใหม่นี้เป็นดั่งผู้ขับเคลื่อนลูกใหม่ของการท่องเที่ยว

คุณไมค์ ออร์กิล ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะประจำเอเชียแปซิฟิก ของ Airbnb

 

นี่คือก้าวสำคัญที่น่าจับตามองสำหรับชุมชนของเราในประเทศไทย และยังเป็นการยอมรับในประโยชน์ด้านบวกที่ Airbnb สามารถนำมาให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ทางเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนโฮมสเตย์ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนชุมชนด้วยทักษะสำคัญในการบริการ และยังช่วยเชื่อมต่อโฮมสเตย์สู่เครือข่ายนักท่องเที่ยวนานาชาติ ในขณะที่ยังคงโปรโมทการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบและยั่งยืน เราจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ด้วยการผลักดันให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง และการใช้แพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดผู้เข้าพักเข้าประเทศจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะในภาคตะวันออกเชียงใต้ของ Airbnb

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เชื่อมั่นว่าการจับมือร่วมกันกับ Airbnb จะช่วยทำให้ชุมชนแข็งแกร่งทั่วประเทศและช่วยส่งเสริมการรวมตัวของระบบนิเวศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยด้านการสื่อสารแบบโสตทัศนระหว่างชุมชนท้องถิ่นและผู้เข้าพักจากทั่วโลก และยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นอกเมือง สิ่งนี้จะช่วยให้จุดหมายของสหประชาชาติสำเร็จลุล่วง รวมถึงเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการทำให้ปัญหาความยากไร้ลดลง เพราะรายได้เพิ่มเติมจากชุมชนท้องถิ่นย่อมหมายถึงการปรับปรุงคุณภาพการใช้ชีวิตในภาพรวม”

เวิร์คช็อปการฝึกอบรมจะช่วยโปรโมทการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นด้วยการเพิ่มจำนวนที่พักแบบยั่งยืน และยังช่วยเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญในการบริหารชุมชน และยังช่วยเตรียมพร้อมให้คนในท้องถิ่น เพื่อที่จะพร้อมจะเป็นเจ้าของที่พักและต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ชุมชน นี่จะช่วยมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดและดึงดูดการเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้งของนักเดินทาง

คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย

 

 • มีนาคม 2560 – Airbnb เปิดตัวประสบการณ์ในกรุงเทพฯ
  • ประสบการณ์ได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่แชร์ความรู้จากเมืองของพวกเขา ให้แก่นักเดินทางที่มีความไฝรู้ และยังมอบการเข้าถึงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเข้าถึงพื้นที่และสถานที่ต่างๆ ที่คนทั่วไปมักไม่รู้จักมาก่อน ปัจจุบัน Airbnb มีเกือบ 100 ประสบการณ์ในกรุงเทพ นอกเหนือจากนี้เจ้าของประสบการณ์ในกรุงเทพฯ ยังสามารถทำรายได้มากกว่า 2,240,000 ล้านบาทในการเปิดประสบการณ์กับ Airbnb
 • กุมภาพันธ์ 2561 Airbnb เปิดตัว โรดแมพ ที่จะมอบให้ทุกการเดินทางเป็นทริปสุดมหัศจรรย์สำหรับทุกคน
  • Airbnb เปิดตัว ที่พัก 4 ประเภทใหม่ – เวเคชั่น โฮม (Vacation Home) ยูนิค (Unique) บีแอนด์บี (B&B) และบูทีค (Boutiques) เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมคือ บ้านทั้งหลัง หรือ Entire Home ห้องเดี่ยวแบบส่วนตัว หรือ Private Room และแบบแบ่งปัน หรือ Shared Space เทียร์ของคุณภาพที่พักใหม่ (tier) – แอร์บีแอนด์บี พลัส (Airbnb Plus) และบียอนด์ บาย แอร์บีแอนด์บี (Beyond by Airbnb) แอร์บีแอนด์บี คอลเลกชัน – บ้านพักที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกรูปแบบโอกาส
 • เมษายน 2561 Airbnb เปิดตัวสำนักงานระดับโลกชูการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
  • เป็นการริเริ่มในระดับโลกที่จะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น ดั้งเดิม และยั่งยืนในประเทศและเมืองต่างๆ ทั่วโลก ทางเราแถลงการเปิดตัว คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว และสถิติล่าสุดของประเทศไทยในปี 2560 คือมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 1.2 ล้านคนจาก 185 ประเทศ และ นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศ 400,000 คน โดยรายได้ทั่วไปของเจ้าของที่พักอยู่ที่ 2,100ดอลลาร์สหรัฐ (67,000 บาท) ด้วยการให้เช่าพื้นที่ 29 คืนต่อปี
 • มิถุนายน 2561 แม่โขงทัวริสซึ่มฟอรั่ม 2561
  • Airbnb เปิดตัวสถิติใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในภูมิภาคแม่โขง รวมถึงต้อนรับผู้เยี่ยมเยือน 5 ล้านคนและก่อให้เกิด 1.67 ดอลลาร์สหรัฐ เข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
 • กรกฎาคม 2561 Airbnb เปิดตัวแคมเปญ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวท้องถิ่น” ผ่านความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

ในฐานะที่เป็นซุปเปอร์โฮสต์ ผมชอบที่จะพบปะและแชร์ประสบการณ์สุดโปรดกับผู้เข้าพัก เพื่อที่พวกเขาจะได้สนุกไปกับการเข้าถึงประสบการณ์ท้องถิ่น และประเทศไทยที่แท้จริง การจุดประกายให้คนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผม และผมอยากให้ผู้เข้าพักรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากการให้บริการของคนไทย จากวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้แชร์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานและทักษะด้านการต้อนรับเหล่านี้ให้กับเจ้าของโฮมสเตย์ในจังหวัดต่างๆ

คุณสาโรช อรวัฒนกุล เจ้าของห้องพักดีเด่น (ซุปเปอร์โฮสต์ของ Airbnb)