Často kladené otázky Pilotní program detektoru hluku v Praze ve spolupráci se společností Minut

1. Proč Airbnb organizuje pilotní program detektoru hluku v Praze? 

Společnost Airbnb připravila celou řadu opatření a zdrojů pro hostitele a hosty, jejichž cílem je podpořit odpovědný cestovní ruch v České republice po pandemii. V dubnu 2021 spustilo Airbnb v České republice sousedskou linku podpory , která nabízí sousedům s naléhavým problémem týkajícím se konkrétní nabídky ubytování možnost komunikovat přímo s pracovníkem Airbnb. Kromě toho Airbnb spustilo nové centrum odpovědného hostitelství, které pomáhá hostitelům dodržovat místní pravidla a poskytuje užitečné informace hostům tak, aby nedocházelo k problémům s rušením klidu v místní komunitě. 

Pilotní program detektoru hluku v Praze představuje nejnovější krok na podporu místních hostitelů při odhalování a řešení problémů s hlukem a rušením klidu v jejich nabídkách ubytování a k podpoře hostů při odpovědném cestování v místních sousedstvích. 

2. Čeho se pilotní program s detektory hluku v Praze týká?

Pilotní program probíhá ve spolupráci se společností Minut, která vyrábí detektor hluku „Minut Home Sensor“, a s vybranou skupinou dobrovolníků z řad hostitelů na Airbnb v Praze, kteří si zařízení nainstalují do svého ubytování za účelem detekce potenciálního hluku a informování hostů o překračování hluku během jejich pobytu. 

3. Jak to funguje? 

Domácí senzor Minut detekuje a nahlásí, zda hladina hluku v nabídce někdy překročí hranici zvolenou hostitelem.* Prostřednictvím výzkumu a zpětné vazby od naší hostitelské komunity jsme zjistili, že tento typ technologie pomáhá identifikovat večírky a předcházet problémům, přičemž respektuje soukromí. Zařízení nezaznamenávají ani nepřenášejí nic jiného než aktuální hladinu hluku.

*Minut doporučuje hostitelům používat 75 dB během dne a 70 dB během noci jako prahovou hodnotu. Toto doporučení vychází z jejich podrobného výzkumu zaměřeného na prevenci večírků a rušení klidu.

4. Jak pilotní program s detektory hluku ovlivní hosty na Airbnb?

Hostitelé, kteří se účastní pilotního programu detektoru hluku v Praze, ve své nabídce ubytování na Airbnb uvedou, že jejich ubytování je vybaveno „domácím senzorem Minut“. Minut sleduje hluk a také pohyb, vlhkost a teplotu, abyste se během pobytu cítili bezpečně a v pohodlí. Minut například může dát vědět, zda je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, čímž upozorní na problém s klimatizační jednotkou nebo topením. Pomůže hostiteli zajistit, že teplota v nabídce ubytování je na dobré úrovni. Více informací o domácích senzorech Minut naleznete na webových stránkách společnosti Minut.

V rámci pilotního programu bude tvůj hostitel sdílet tvé kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo a termín rezervace) se společností Minut, aby bylo možné tě kontaktovat, když hladina hluku v nabídce ubytování přesáhne stanovenou hranici. 

Budeš kontaktován/a pouze v případě, že překročení stanovené úrovně hluku trvá delší dobu (mezi pěti a patnácti minutami – v závislosti na době stanovené hostitelem). Pokud k tomu dojde, Minut automaticky pošle zprávu a/nebo automaticky zavolá a požádá o zmírnění hluku. Pokud tato upozornění zmeškáte, obdržíte další textovou zprávu a/nebo automatické volání. Můžete získat až tři zprávy a tři automatické volání.

Ve chvíli, kdy obdržíš textovou zprávu nebo automatické volání, dá společnost Minut vědět i tvému hostiteli. Bude také informován, když se hladina hluku vrátí do normálu (pod prahovou hodnotu, kterou hostitel nastavil).

5. Jak nahlas je moc nahlas?

Chceme, abyste si svůj pobyt užili na maximum a mohli se uvolnit bez obav, že přitom budete rušit své sousedy. Konverzace s přáteli, večeře s vašimi blízkými nebo přehrávání ambientní hudby nepředstavují problém. Pokud hladina zvuku překročí hranici po delší dobu (nejméně pět minut), bude vás kontaktovat společnost Minut (prostřednictvím textové zprávy a/nebo automatického volání) a požádá vás o snížení hluku. Zvuk nad tuto hranici obvykle značí hlasitou hudbu nebo večírek, který pravděpodobně ruší sousedy.

Společnost Minut doporučuje hostitelům nastavit jako maximální přijatelnou úroveň hluku 75 dB během dne a 70 dB v noci. Toto doporučení vychází z jejich podrobného výzkumu zaměřeného na prevenci večírků a rušení klidu.

Pro srovnání: podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí dosahuje šepot asi 30 dB, normální konverzace asi 60 dB a motocykl asi 95 dB.

6. Jaké osobní údaje budou sdíleny se společností Minut? 

Společnosti Airbnb i hostitelům záleží na místních komunitách. Proto se snažíme předcházet rušení klidu a večírkům v nabídkách ubytování. Za tímto účelem bude hostitel sdílet omezené množství vašich údajů se společností Minut (jméno, telefonní číslo, termín rezervace). 

Pokud si rezervuješ nabídku ubytování, která je součástí pilotního programu, obdržíš uvítací zprávu od hostitele, která tě informuje o přítomnosti detektoru Minut, poskytne základní informace o tom, jak budou tvé údaje zpracovány, a připomene ti tvé právo vznést námitku.

Společnost Minut tě pouze kontaktuje prostřednictvím automatické zprávy nebo automatického volání, pokud hladina hluku ve tvé nabídce překročí limit alespoň po dobu pěti minut.

7. Jak je respektováno mé soukromí?

Senzor Minut respektuje soukromí. Jedná se o monitor, který neobsahuje žádné kamery, nezaznamenává žádný zvuk ani neposlouchá, co říkáte nebo děláte. Minut jednoduše monitoruje hladinu decibelů a zjistí, kdy překročí přednastavenou prahovou hodnotu. 

Airbnb a Minut jsou společnými správci pro toto zpracování podle General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). Airbnb je odpovědné za poskytnutí tohoto oznámení tobě a Airbnb i Minut jsou odpovědné za správu tvých individuálních práv souvisejících se společným zpracováním. Údaje o hostech mohou být zpracovány společností Minut pouze pro účely tohoto pilotního programu a nikdy nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou. Informace o tom, jak uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů se společností Minut v souvislosti se společným zpracováním, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Minut.

8. Mohu vznést námitku proti sdílení svých údajů se společností Minut?

Hosté se mohou z pilotního programu kdykoliv odhlásit.

Jako host máš právo vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely tohoto pilotního programu. Toto právo můžeš uplatnit tak, že dáš hostiteli vědět, že nechceš, aby společnost Minut tvé osobní údaje používala. V takovém případě Minut tvé osobní údaje nepoužije. Vaše rezervace nebude ovlivněna.

Pokud vzneseš námitku, zařízení bude i nadále monitorovat hladinu hluku v ubytování a upozorní pouze hostitele v případě, že hladina hluku do pěti až patnácti minut neklesne na přijatelnou úroveň, v závislosti na výchozím nastavení hostitele.

9. Budu během pobytu kontaktován/a?

Během pobytu budeš kontaktován/a pouze v případě, že úroveň hluku v nabídce ubytování překročí přijatelnou úroveň po delší dobu (5 až 15 minut), v závislosti na nastavení hostitele.

10. Jak dlouho budou mé osobní údaje společností Minut uchovávány?

Společnost Minut maže údaje o hostech každý měsíc. Tvé osobní údaje tak budou uloženy po dobu maximálně 31 dní od skončení tvého pobytu