Přímý ekonomický dopad Airbnb překračuje 100 miliard USD za minulý rok

Posláním společnosti Airbnb je vytvářet svět, kde kdokoli může patřit kamkoliv. Abychom tento cíl posílili, zaměřujeme se na transformaci  cestování – budujeme komplexní („end-to-end“) cestovní platformu, která propojuje to, kde pobýváte, co děláte a jak se tam dostanete, a to vše na jednom místě. Jak naše komunita neustále roste, generujeme značné ekonomické přínosy pro hostitele i místní komunity. Podle dnes zveřejněného průzkumu a analýzy dat vygenerovali hosté a hostitelé přes Airbnb jen v roce 2018 více než 100 miliard dolarů v odhadovaném přímém ekonomickém dopadu ve 30 zemích.*

Release Status: Fully released.

Na rozdíl od jiných obchodních modelů, které vyvádějí utržené peníze od místních komunit, aktivita Airbnb přímo prospívá místním komunitám, která naši hostitelé považují za svůj domov. Od doby, kdy byla společnost Airbnb založena, vydělali hostitelé  již více než 65 miliard dolarů, což mnozí používají k hrazení svých výdajů či jim umožňují věnovat se svým koníčkům. Malé podniky, z nichž mnohé jsou umístěny mimo tradiční turistické čtvrti, rovněž prospívají z hostů Airbnb, protože mnozí z nich zde utratí své peníze, které ušetří při ubytování v místních komunitách.

Podle průzkumu Airbnb sestaveného na základě více než 228 000 odpovědí od hostitelů a hostů po celém světě vyplývá následující:

  • 51 % hostitelů Airbnb říká, že díky poskytování krátkodobého ubytování si mohou dovolit žít svých domovech.
  • Hosté Airbnb v průměru utratí 42 % svých výdajů v sousedstvích, kde právě přebývají.
  • 50 % hostů uvedlo, že peníze ušetřené díky ubytování přes Airbnb utratili ve městech a čtvrtích, které navštívili.
  • 70 % hostů uvedlo, že jeden z motivů pro užívání  Airbnb je to, že chtějí pozkoumat blíže místní sousedství. 

Česká republika: v roce 2018 přijelo do ČR více než 1,2 milionu návštěvníků

Česká republika je populární destinací pro turisty, kteří využívají platformu Airbnb. V roce 2018 takto přijelo do ČR více než 1,2 milionu hostlů a naopak více než 600 000 osob vycestovalo prostřednictvím Airbnb z ČR do zahraničí.

Také v České republice má cestování přes Airbnb pozitivní dopad na místní komunity. Hosté uvedli, že 39 % výdajů utratí při svém cestování v lokalitě, ve které pobývají. Hosté utratili v průměru 2 500 Kč za den (ubytování není započítáno). Jedná se o peníze hlavně za potraviny (31 %), ostatní nákupy (10 %) a kulturní aktivity (19 %). Z údajů dále vyplývá:

  • 53 % hostů tvořily rodiny s dětmi
  • 26 % hostů cestovalo s kolegy

Pro většinu hostů v ČR představuje možnost žít s místní komunitou  (81 %) a poznání nového sousedství (78 %) hlavní důvody, proč se rozhodli ubytovat se přes Airbnb. Téměř všichni hosté (95 %) uvedli, že se také rozhodli zarezervovat ubytování prostřednictvím Airbnb kvůli bezpečnosti platebního styku při rezervaci.

Česká republika: 70 % hostitelů začalo s hostitelstvím díky pozitivním zkušenostem, které získali jako hosté
Tři čtvrtiny hostitelů (75 %) uvedlo, že se rozhodli stát se hostiteli poté, co se jim osvědčilo ubytování přes Airbnb v roli hosta. Vedle toho:

  • 51 % hostitelů uvedlo, že si díky ubytování mohou dovolit žít ve svém  domě
  • 43 % hostilo sportovní událost
  • 39 % hostilo kulturní akci

* Odhadovaný přímý ekonomický dopad za rok 2018 je součtem příjmů hostitelů a odhadovaných výdajů hosta. Příjmy hostitele jsou založeny na interních datech Airbnb. Odhadované výdaje na hosty jsou založeny na dobrovolných odpovědích téměř 12 000 hostů, kteří v roce 2018 podnikl výlet do těchto zemí. Za vyplnění průzkumu nebyly poskytnuty žádné platby ani jiné protislužby.