Airbnb stelt nieuwe vorm van toeristenbelasting voor in Amsterdam

Airbnb stelt voor om toeristenbelasting in drukke gebieden te verhogen voor alle verblijfstoeristen – ongeacht of zij slapen in een hotel, bed&breakfast of woning – waardoor Nederlandse en internationale bezoekers gestimuleerd worden om buiten het centrum te verblijven. Dit verlaagt de druk op het centrum, sluit aan bij de wens van het college van Amsterdam om toerisme beter te spreiden over de stad, en helpt de gemeente om meer inkomsten uit toerisme te vergaren. Airbnb wil ook dat Amsterdammers actief worden betrokken bij de besteding van de inkomsten uit toeristenbelasting – ongeveer €80 miljoen per jaar. Dit zorgt ervoor dat Amsterdammers die dagelijks toerisme ervaren, ook kunnen profiteren van de opbrengsten.

Een mooi voorbeeld is Palermo, waar het stadsbestuur samen met Airbnb het initiatief heeft genomen om inwoners te betrekken bij de besteding van de inkomsten van toeristenbelasting. Zij kozen ervoor om deze inkomsten te investeren in het opknappen van een verwaarloosde buurt en het bouwen van een buurtkeuken waar kookworkshops worden georganiseerd voor bewoners.

“De visie van Airbnb is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de voordelen van toerisme. Met deze voorstellen stijgen de inkomsten voor de stad, wordt toerisme beter verspreid en worden bewoners beter betrokken bij het toerismebeleid. Airbnb blijft gecommitteerd om samen met het gemeentebestuur te werken aan effectieve oplossingen die de stad een betere plek maken om te wonen en te bezoeken.”

Pieter Guldemond, Public Policy Manager bij Airbnb in Nederland

Nieuwe cijfers
Airbnb publiceert vandaag ook nieuwe cijfers die aantonen dat Airbnb al meer dan €25 miljoen aan toeristenbelasting heeft afgedragen aan de gemeente Amsterdam sinds 2015. Amsterdam was een van de eerste steden in Europa die een samenwerking met Airbnb is aangegaan om inning van toeristenbelasting te versimpelen. Tot vandaag heeft Airbnb wereldwijd voor meer dan 1 miljard dollar aan toeristenbelasting opgehaald in meer dan 400 steden en regio’s.

Pieter Guldemond voegt toe: “We zijn trots dat we hosts en bezoekers kunnen helpen om te investeren in Amsterdam en blijven hierin koploper in onze sector. We kijken uit naar een samenwerking met meer steden in Nederland, zodat hosts worden geholpen met het betalen van toeristenbelasting en bewoners invloed krijgen op de wijze waarop de inkomsten worden besteed.”