Airbnb wil helpen met handhaving registratie hosts in Nederland

Dutch flowers Dutch flowers

Airbnb mede-oprichter Nathan Blecharczyk wil een goede partner zijn voor Nederland en kondigt tijdens bezoek nieuwe maatregelen aan voor lokale uitdagingen.

Airbnb steunt het aankomend registratiesysteem voor hosts in Nederland en wil zich inspannen om in de toekomst vrijwillig hosts zonder registratienummer te verwijderen, aldus Nathan Blecharczyk, mede-oprichter en Chief Strategy Officer van Airbnb. Airbnb spreekt hiermee steun uit voor de nieuwe regels voor vakantieverhuur die binnenkort besproken worden door de Tweede Kamer. Blecharczyk was vandaag in Nederland om een pakket van nieuwe maatregelen aan te kondigen over het registratiesysteem, het afdragen van toeristenbelasting en de aanpak van overlast.

Om deze nieuwe regels verder te ondersteunen wil Airbnb daarnaast samenwerken met gemeenten die regels opstellen voor vakantieverhuur, door met deze gemeenten geaggregeerde data te delen die inzicht geven in vakantieverhuur op lokaal niveau. Dit inzicht kan bijdragen aan effectief en datagedreven beleid voor vakantieverhuur in Nederland.

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort nieuwe regels voor vakantieverhuur, waarmee steden een registratiesysteem voor hosts kunnen introduceren. Airbnb wil deze steden vrijwillig helpen met het handhaven van deze registratieplicht en wil hosts die onder het nieuw juridisch kader vallen en geen registratienummer weergeven verwijderen van het platform. De toezegging is gebaseerd op het huidige wetsvoorstel en de aanname dat andere boekingsplatforms eenzelfde inspanning leveren. 

Nathan Blecharczyk, Airbnb mede-oprichter en Chief Strategy Officer, heeft dit pakket maatregelen gedeeld in een reeks brieven aan bestuurders en beleidsmakers op nationaal en lokaal niveau. In deze brieven staat dat Airbnb zich inspant om een goede partner te zijn voor Nederland en graag ervaringen deelt vanuit de samenwerking met meer dan 500 overheden en organisaties over de hele wereld. Naast de steun voor de nieuwe regels kondigt Airbnb ook maatregelen aan over toeristenbelasting en de aanpak van overlast.

Aanpakken van overlast

Airbnb kondigt vandaag ook een pakket van maatregelen, instrumenten en technologieën aan om overlast aan te pakken – mede gebaseerd op input uit een publieke consultatie met meer dan 3.000 reacties. Volgende maand lanceert Airbnb:

  • Een nieuwe telefonische hulplijn die 24/7 bereikbaar is voor buurtbewoners die een urgente zorg hebben over een advertentie en die direct wil delen met Airbnb;
  • Een nieuwe drie maanden durende pilot met decibelmeters in de Metropoolregio Amsterdam om hosts te helpen met het detecteren en aanpakken van geluidsoverlast in hun woning;

Airbnb heeft tevens een verbeterd online portaal voor buurtondersteuning gelanceerd. Dit platform is nu gebruiksvriendelijker en werkt met nieuwe systemen die helpen bij het beter opsporen en aanpakken van gasten die meermaals of ernstige overlast veroorzaken.

Meer toeristenbelasting in meer steden

Airbnb wil verder hosts in meer steden helpen met het automatisch betalen van toeristenbelasting. In Amsterdam heeft Airbnb sinds 2015 vrijwillig namens hosts al meer dan €34 miljoen overgemaakt aan de gemeente. Airbnb wil dit initiatief uitbreiden en voert momenteel gesprekken met Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Haarlem.

“We willen een goede partner zijn voor Nederland en lokale uitdagingen aanpakken. Onze inzet voor Nederland is langdurig en we zullen blijven zoeken naar nieuwe manieren om steden, hosts en bezoekers te blijven ondersteunen.”

Nathan Blecharczyk, Mede-oprichter en Chief Strategy Officer van Airbnb

Noot voor redactie

  • Meer informatie over de nieuwe landelijke wetgeving voor vakantieverhuur is hier te vinden.
  • De brief die Nathan Blecharzyck gedeeld heeft met de Rijksoverheid is hier te vinden.
  • Het verbeterde online portaal voor buurtondersteuning is hier te vinden. De 24/7 hulplijn voor buurtbewoners zal vanaf 2 maart 2020 beschikbaar zijn via deze pagina. 
  • Meer informatie over de de decibelmeters van Minut kan hier gevonden worden.
  • Meer informatie over onze gesprekken met stakeholders is hier te vinden.
  • Eerder dit jaar heeft Airbnb haar visie om een 21st century company te zijn die al haar stakeholders bedient gedeeld via deze pagina