Volgende stappen in Amsterdam

Airbnb zet wereldwijd in op partnerschappen met steden en samenwerking met overheden om hosts te helpen in het delen van hun woning, het volgen van de regels en de afdracht van toeristenbelasting. Tot op heden werkt Airbnb samen met meer dan 500 overheden en is ruim $1 miljard aan toeristenbelasting opgehaald. We kijken continu naar verdere samenwerking met steden om de voordelen van verantwoord en duurzaam toerisme te verspreiden.

Airbnb werkt sinds 2015 met de gemeente Amsterdam om onze community van bijna 20.000 hosts – die hun woning doorgaans voor minder dan 3 dagen per maand delen en daarbij  €4.500 per jaar verdienen – te ondersteunen. Samen met de gemeente hebben we vrijwillig een automatische limiet ingevoerd om het aantal nachten dat een woning kan worden verhuurd te begrenzen en zijn er miljoenen aan toeristenbelasting afgedragen.

Terwijl gasten op ons platform verantwoordelijk zijn voor slechts 8% van het aantal verblijfsgasten in de stad, zijn zij verantwoordelijk voor meer dan 20% van alle toeristische uitgaven. Daarnaast vindt 70% van de verblijven plaats buiten het centrum van Amsterdam, waardoor niet alleen hotels maar juist Amsterdammers en ondernemers in verschillende buurten kunnen delen in het succes van toerisme.

We willen blijven samenwerken met de gemeente Amsterdam en gaan later vandaag, samen met HomeAway en Booking.com, verder in gesprek met het stadsbestuur om verantwoord toerisme dat de stad ten goede komt vorm te geven, inclusief:

  • Helpen van overheden met de informatie die zij nodig hebben – Airbnb ondersteunt plannen voor een nationaal online registratiesysteem. We denken dat deze industriebrede oplossing een juiste balans treft tussen het delen van relevante informatie en het waarborgen van de privacy regels. Airbnb zet zich daarnaast in om nieuwe en betere manieren te bedenken om geaggregeerde gegevens over de impact van vakantieverhuur te delen.
  • Hosts helpen verantwoord te verhuren – Airbnb zal nieuwe functies toevoegen op het platform om hosts te helpen met het bijhouden van het aantal dagen dat zij verhuren en hen daarnaast goed informeren over de lokale wetgeving.
  • Hosts helpen om toeristenbelasting af te dragen – Airbnb wil dat iedereen in Amsterdam kan delen in de voordelen van vakantieverhuur en zal toeristenbelasting namens hosts blijven innen en afdragen aan de gemeente.
  • Aanpak misbruik – Airbnb wil overlast tegengaan en misbruik aanpakken. Daarom willen we een nieuw systeem ontwikkelen dat overheden de mogelijkheid geeft om klachten onmiddellijk te delen met platforms zodat samen snel en adequaat actie kan worden ondernomen.
  • Onderzoek nieuwe regels – Airbnb ondersteunt Amsterdam sinds lange tijd in het helpen van mensen om de regels te volgen door de vrijwillige introductie van een  limiet van 60 nachten op het platform en Airbnb zal deze vrijwillige automatische limiet van afgelopen jaar aanhouden. Het besluit om het maximaal aantal nachten waarop een volledige woning kan worden verhuurd te halveren naar 30 dagen wordt betwist door een hoogleraar Staats en Bestuursrecht omdat het inbreuk maakt op grondrechten, door een nationaal toerisme expert omdat het spreiding van toerisme tegengaat en door de voormalig secretaris-generaal van de VN toerisme organisatie omdat het minder Amsterdammers de vruchten laat plukken van toerisme. Het is tevens onderwerp van een klacht van hosts aan de Europese Commissie. We roepen daarom op om deze regel extern en objectief te onderzoeken in termen van rechtmatigheid en doeltreffendheid.
  • Steunen van een brede toerisme strategie – Hotels en cruiseschepen zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van alle verblijfsgasten in Amsterdam en recent onderzoek toont aan dat de goedkeuring voor de bouw van 8.000 nieuwe hotelkamers en de potentiële relocatie van de cruise terminal 2 miljoen extra verblijfsgasten per jaar naar Amsterdam brengt – terwijl de 30 dagen maatregel slechts leidt tot 100.000 minder verblijfsgasten via Airbnb. Om de uitdagingen waar Amsterdam voor staat aan te pakken, steunt Airbnb de organisatie van een toerisme conferentie met alle relevante actoren om een overkoepelende toerisme strategie voor Amsterdam vorm te geven.

We kijken uit naar de bijeenkomst later vandaag met het stadsbestuur om de versterking van onze samenwerking te bespreken en daarmee bij te dragen aan verantwoord en duurzaam toerisme.

__________________________________________________________________________________________________

Gepubliceerd op 20 februari, 2019, 15:30uur.