Joe Gebbia

ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานกรรมการ Samara และ Airbnb.org

โจ เกบเบียเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb และยังทำหน้าที่ประธานกรรมการ Samara และ Airbnb.org ด้วย โจเป็นผู้นำ Samara ซึ่งก็คือทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นอนาคตของ Airbnb และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Airbnb.org องค์กรการกุศลแห่งใหม่ที่ดำเนินการอย่างอิสระตามมาตรา 501(c)3 ของสหรัฐอเมริกา Airbnb.org ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน มีบทบาทประสานความช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ได้มีที่พักพิง นี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการรับมือกับเหตุฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ และล่าสุดก็คือการระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลก

ในช่วงเริ่มต้นชีวิต โจเป็นศิลปินที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดีไซน์โรดไอแลนด์ (RISD) ได้รับปริญญาควบสาขากราฟิกดีไซน์กับการออกแบบอุตสาหกรรม และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งในสภาวิทยาลัย RISD อีกด้วย โจเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb.org และลงนามในโครงการ Giving Pledge

Learn more about Airbnb