Airbnb ประกาศแต่งตั้ง “อมันพรีท บาจาจ”

Airbnb ประกาศแต่งตั้ง นายอมันพรีท บาจาจ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ประจำอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งรวมถึงประเทศไทย) ฮ่องกง และไต้หวัน ชูภารกิจขับเคลื่อนกลยุทธ์และสร้างการเติบโตระยะยาว

โดยก่อนหน้านี้ อมันพรีททำงานตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศอินเดีย Airbnb ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ Airbnb ในอินเดียมาตั้งแต่ปี 2558 โดยการเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้จะดูแลครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ฮ่องกง และไต้หวัน พร้อมรับหน้าที่ผลักดันกลยุทธ์และขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวของ Airbnb ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเติบโตเร็วที่สุดกว่า 40% ต่อปีในปี 2562

ในฐานะผู้บริหารธุรกิจและผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เรื่องการสร้างและปรับขนาดทีม อมันพรีทได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาหลายปีสู่การทำงานในโลกดิจิทัล โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ Airbnb อมันพรีทร่วมก่อตั้ง Letsbuy.com (ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ชั้นนำของอินเดีย) ในปี 2553 ซึ่งต่อมา Flipkart.com เข้าซื้อกิจการไปเมื่อปี 2555

นายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไป (อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน) ของ Airbnb กล่าวว่า “หลังจากทำงานกับ Airbnb มากว่า 5 ปี ผมรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้รับมอบหมายกับความท้าทายใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของ Airbnb ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั่วโลก ผมพร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์มาปรับใช้และพัฒนาชุมชน Airbnb ในภูมิภาคนี้ รวมทั้งทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป”

นายอมันพรีทเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปนี้แทน นายไมค์ ออร์กิล ที่กลับไปรับตำแหน่งเดิมคือ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Airbnb โดยนายอมันพรีทจะเริ่มหน้าที่ใหม่นี้ทันทีและขึ้นตรงต่อนายเซียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Airbnb ประเทศจีน

นายเซียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Airbnb ประเทศจีน กล่าวว่า “เรายินดีที่อมันพรีทเข้ามารับบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน เพิ่มเติมจากที่ทำอยู่แล้วในอินเดีย ที่ผ่านมาอมันพรีทมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในอินเดียซึ่งเป็นตลาดสำคัญของ Airbnb เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกับอมันพรีท และช่วยสนับสนุนบทบาทใหม่นี้ของเขาในการเป็นผู้นำให้ธุรกิจในภูมิภาคนี้ดีขึ้นกว่าเดิม”