อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ชี้ Airbnb พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ เผยรายงานวิจัย Airbnb มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงในประเทศไทย โดยสร้างเม็ดเงิน 4.37 หมื่นล้านบาทให้กับจีดีพีไทยและทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 113,300 ตำแหน่ง โดย 5 ปีที่ผ่านมานักเดินทาง Airbnb จับจ่ายในประเทศกว่า 1.5 แสนล้านบาทกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง พร้อมดันการจ้างงานเกือบล้านตำแหน่งในเอเชียแปซิฟิก และสร้างเม็ดเงิน 7.03 แสนล้านบาทให้กับจีดีพีของภูมิภาคในปี’ 62

อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ (Oxford Economics) สำนักงานวิจัยชั้นนำของโลก เปิดเผยรายงานผลกระทบของ Airbnb ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย (The Economic Impact of Airbnb in Thailand report) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-ปี 2562) ซึ่งตอกย้ำว่า Airbnb ที่ชูโรงเรื่องท่องเที่ยวท้องถิ่นนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม  โดยระบุว่าเมื่อปี 2562 Airbnb มีส่วนช่วยสร้างเม็ดเงินราว 4.37 หมื่นล้านบาทให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และสนับสนุนการจ้างงานกว่า 113,300 ตำแหน่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวชี้ว่า Airbnb เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยขับเคลื่อนฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ได้

นายไมค์ ออร์กิล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb กล่าวว่า “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งรายงานวิจัยนี้ตอกย้ำว่าชุมชน Airbnb มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโต  รวมถึงส่งเสริมและสร้างงานในท้องถิ่นหลายหมื่นตำแหน่ง แม้ว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลังไปไม่กี่ปี แต่เราเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการพิจารณาด้านระเบียบที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันว่ายังคงตอบโจทย์และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 อาจไม่เหมาะจะนำมาใช้ต่อหลังจากผ่านพ้นช่วงของการแพร่ระบาดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม Airbnb มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ชุมชนต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละท้องที่ในไทย เพื่อช่วยฟื้นฟูการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

นายเจมส์ แลมเบิร์ต ผู้อำนวยการด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจในเอเชีย อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ เปิดเผยว่า “Airbnb มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำให้เกิดการใช้จ่ายกลับคืนสู่เศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไปเยือน โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางไทยที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศแทนการเดินทางต่างประเทศในปัจจุบัน รวมถึงค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพิ่มเติม Airbnb สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางอยากเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่จุดยอดฮิตหรือยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ด้วยการมีที่พักและการจัดประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใคร นอกจากนั้น Airbnb ยังโดดเด่นในเรื่องของ Resilience (การปรับตัว), Flexibility (ความยืดหยุ่น) และ Affordability (ราคาอันย่อมเยา) ซึ่งหมายถึงสามารถช่วยเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในสถานการณ์ปัจจุบัน Airbnb จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มที่พักในจุดหมายปลายทางที่อาจมีที่พักไม่เพียงพอ รวมถึงยังช่วยสร้างตลาดท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้อีกด้วย”

การให้เช่าที่พักระยะสั้นขับเคลื่อนการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจ

รายงานวิจัยของอ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ที่สนับสนุนโดย Airbnb พบว่า Airbnb ได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้ครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก และชุมชนต่างๆ สร้างรายได้จากการให้เช่าที่พักระยะสั้น

ในรายงานยังเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับจากการจับจ่ายของนักเดินทาง Airbnb ในขณะที่ Airbnb ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ในปี 2558 ถึง 2562 นักเดินทาง Airbnb ในประเทศไทยได้ใช้จ่ายเป็นจำนวนรวม 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 54.8% ต่อปี และในปีที่ผ่านมา นักเดินทาง Airbnb ได้มีการใช้จ่ายกว่า 1.96 หมื่นล้านบาทไปกับร้านอาหารและร้านค้าในท้องถิ่น โดยทุกๆ 1,000 บาทที่จ่ายให้กับ Airbnb นักเดินทางจะใช้จ่ายอีก 420 บาทไปกับธุรกิจท้องถิ่น

รายงานนี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า Airbnb ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชน เห็นได้จากการจับจ่ายของนักเดินทาง Airbnb กว่า 9% ที่เกิดขึ้นนอกเมืองหลักในปี 2562

เทรนด์การท่องเที่ยวในไทยและระหว่างประเทศ

ในประเทศไทยมีที่พัก Airbnb กว่า 99,000 แห่งและได้ต้อนรับนักเดินทางกว่า 2.5 ล้านคนในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีและเพิ่มเกือบ 8 เท่าจากปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเดินทางต่างต้องการตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย นักเดินทาง Airbnb จากต่างประเทศมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 20,376 บาทต่อทริป และนักเดินทาง Airbnb ในประเทศมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 18,076 บาทต่อทริป

ตลาดนักเดินทางจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวของโลก สัดส่วนของนักเดินทาง Airbnb จากตลาดต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดในปี 2562 ได้แก่ จีน 38%, สหรัฐอเมริกา 11%, ฮ่องกง 5%, เกาหลีใต้ 4% และ สิงคโปร์ 4%

ทั้งนี้ จากรายงานวิจัยยังพบว่า Airbnb มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอัตราที่เร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยทั่วไป ด้วยการสร้างเม็ดเงินรวมมูลค่า 7.03 แสนล้านบาทให้กับจีดีพีของภูมิภาคนี้ นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค โดยก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 925,600 ตำแหน่งในเอเชียแปซิฟิก หรือคิดเป็น 1% ของการจ้างงานรวมในภาคการท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาค