Airbnb มอบทุนสนับสนุน 4 องค์กรไทยยกระดับพัฒนาชุมชน

Airbnb ประกาศมอบทุนกว่า 3 พันล้านบาท จากกองทุนชุมชน Airbnb หรือ Airbnb Community Fund เพื่อชุมชนใน 6 ทวีปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, มูลนิธิวัฒนเสรี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ และมูลนิธิอุ่นใจ ที่เดินหน้ายกระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Airbnb เชื่อในเรื่องของการแบ่งปันความสำเร็จของบริษัทกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนของเจ้าของที่พัก Airbnb นำมาซึ่งการจัดตั้งกองทุนชุมชน Airbnb หรือ Airbnb Community Fund ขึ้น เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนทั่วโลก โดยกองทุนได้ตั้งเงินทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 3.1 พันล้านบาท) มีเป้าหมายให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอีก 10 ปีข้างหน้า สำหรับในปี 2564 นี้ ทางกองทุนฯ เตรียมสนับสนุนเงินทุน 10 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 311 ล้านบาท) ในการสนับสนุนกว่า 150 องค์กรใน 40 ประเทศทั้ง 6 ทวีปทั่วโลกรวม 4 องค์กรในไทย ได้แก่ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป มูลนิธิวัฒนเสรี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ และมูลนิธิอุ่นใจ

สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ทาง คณะกรรมการที่ปรึกษา (Airbnb Advisory Board) ซี่งประกอบด้วยเจ้าของที่พักดีเด่นจากทั่วโลกที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของชุมชนเจ้าของที่พัก จะดำเนินการตั้งแต่การเลือกพื้นที่ในการให้ทุนและองค์กรที่มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรของ Airbnb อย่าง GlobalGiving ในการรวบรวมรายชื่อองค์กรจากทั่วโลก จากนั้นสมาชิกที่เป็นเจ้าของที่พักทั่วโลก มีหน้าที่ออกเสียงโหวตให้กับองค์กรที่พวกเขาเชื่อว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดในแต่ละภูมิภาค

นายณัฐ ฤทธารมย์ โฮสต์คนไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Airbnb Advisory Board กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือยื่นมือเข้าไปช่วยองค์กรต่างๆ ที่ทำงานเพื่อชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยให้ความสำคัญกับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ให้ความช่วยเหลือผู้คนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ 4 องค์กรจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นองค์กรกลุ่มแรกที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน โดยกองทุนชุมชน Airbnb มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและเชื่อว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนทั่วโลกได้”

ด้านนายธีโอดอร์ เมเยอร์ จากมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวถึงความสำคัญของได้รับการสนับสนุนจาก Airbnb Community Fund ว่า “เงินทุนที่ได้รับในครั้งนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมากใน 2 เรื่องหลัก คือ การช่วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการรับใช้สังคมประจำปี 2564 (SENS) ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพฯ และอยู่ในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับประชาชนทั่วไป”

โดยทั้ง 4 องค์กรในไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้คนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และธีมหลักของความช่วยเหลือในปีนี้ก็คือการเยียวยาจากโควิด-19 การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และการศึกษา ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Airbnb Community Fund และผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ กองทุนชุมชน Airbnb

###