อัพเดทนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

Airbnb belo

อัพเดต ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563: เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัพเดตนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ


ผู้เข้าพัก Airbnb จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเป็นเงินสดหรือเครดิตการเดินทางสำหรับการยกเลิกการจองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจองก่อนวันที่ 15 มีนาคม และมีกำหนดเช็คอินจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

มาตรการควบคุมยังคงเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก Airbnb นับล้านคนทั่วโลก จากการอัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เราประกาศว่านโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยจะมีผลบังคับใช้กับการจองที่ดำเนินการจองภายในวันที่ 14 มีนาคม 2563 และมีกำหนดเช็คอินจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ในวันนี้ เราขอประกาศว่านโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยจะมีผลบังคับใช้กับการจองที่ดำเนินการจองภายในวันที่ 14 มีนาคม 2563 และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 มิถุนายน 2563* ซึ่งนโยบายนี้จะให้สิทธิเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการลงโทษ ทั้งนี้ เราจะติดตามสถานการณ์และตรวจสอบประกาศคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณสุข แล้วจะมาอัพเดทข้อมูลให้ทราบตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ เราขอแนะนำให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักคอยติดต่อหากัน แก้ไขข้อกังวลล่วงหน้า และลองนัดหมายใหม่หรือปรับเปลี่ยนการจองเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิก อีกทั้งยังขอให้ชุมชนของเราตรวจสอบนโยบายยกเลิกการจองที่มีผลบังคับใช้ตามปกติ ซึ่งเจ้าของที่พักเป็นผู้กำหนดและตกลงไว้กับผู้เข้าพักขณะจอง ที่พักส่วนใหญ่ของ Airbnb ใช้นโยบายยกเลิกการจองแบบยืดหยุ่นหรือปานกลาง ผู้เข้าพักที่มีการจอง 2 แบบนี้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของราคาต่อคืนเมื่อยกเลิกก่อนเช็คอินอย่างน้อย 5 วัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ส่วน Airbnb จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการจองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย หรือที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมการจองที่ยืดหยุ่นขึ้น

ผู้เข้าพัก

ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ผู้เข้าพักที่เข้าเกณฑ์อาจได้รับเครดิตการเดินทางหรือเงินคืน รวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมด และจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือแสดงเอกสารประกอบว่าเดินทางไม่ได้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เอกสารดังกล่าวอาจเป็นมาตรการจำกัดการเดินทาง คำสั่งให้เก็บตัวในที่พักอาศัย การแจ้งยกเลิกบริการขนส่ง คำแนะนำทางการแพทย์ หรือเอกสารอื่นที่คล้ายกัน หากผู้เข้าพักต้องการดูตัวเลือกสำหรับการยกเลิกการจอง ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก “การเดินทาง”

เจ้าของที่พัก

เจ้าของที่พักที่ให้เช่าที่พักไม่ได้สำหรับการจองที่มีอยู่ซึ่งจองก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 จะมีสิทธิบล็อคปฏิทิน ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เจ้าของที่พักที่ปกติควรจะได้รับเงินหากผู้เข้าพักยกเลิกการจองซึ่งดำเนินการจองก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อาจมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการยกเลิกการจองที่พักที่มีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโปรแกรมนี้

โปรดดูข้อมูลล่าสุดสำหรับนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักได้ที่ www.airbnb.com/covid19

*นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักจะมีผลบังคับใช้กับการจองที่ดำเนินการจองหลังวันที่ 14 มีนาคมตามปกติ และผู้เข้าพักจะยกเลิกการจองเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้ หากไม่ได้ป่วยเอง, การดำเนินการยกเลิกจะเป็นไปตามความคุ้มครองในกรณีเหตุสุดวิสัยที่บังคับใช้ ณ เวลาที่ขอยกเลิก, สำหรับการจองภายในจีนแผ่นดินใหญ่และการจอง Luxe หรือ Luxury Retreats จะมีนโยบายแยกเฉพาะ