Updates on COVID-19 for hosts in Vietnam

As you may know, the Vietnam government has instituted several measures in light of the coronavirus (COVID-19). We would like to take this opportunity to remind you of existing and potentially new requirements that may have been implemented in Vietnam with regards to social distancing and hosting. 

Foreign Guest Registration

All hosts in Vietnam are legally required to register their foreign guests with the local policy authority before 11pm on the day of the foreign guest’s arrival, or before 8am the day following the foreign guest’s arrival (if the guest arrives after 11pm). Registration can be done online. If you are in Ho Chi Minh City, please refer to this link; if you are in Hanoi, please refer to this link; you may wish to refer to the Ministry of Public Security website for more information. 

Additional Local-level Measures 

The local authority where you are hosting may have implemented additional measures that may apply to you. 

For example, if you are hosting in Ho Chi Minh City, please note that the Ho Chi Minh City Department of Tourism and Department of Health jointly issued Official Dispatch No. 155/CVLT-SYT-SDL, dated 7 February 2020 (Dispatch 155), requesting all tourist accommodation premises in the city to provide health data (including the name, data of birth, nationality and passport/visa information), as well as travel history of all tourists staying in accommodation premises. 

In addition, on 31 March 2020, the Ho Chi Minh City People’s Committee issued Official Dispatch No. 1202/UBND-VX to request all short-term accommodation (including homestays, small-sized hotels and short-term rental accommodation available on online platforms) to suspend new guests in Ho Chi Minh City, with effect from 00h00 on 01 April 2020 until 15 April 2020. 

While the Hanoi City People’s Committee issued Directive 05/CT-UBND requiring all businesses to halt their services in Hanoi, except for essential services, which include tourist accommodations such as short-term rental. Tourist accommodations will have to however abide by social distancing measures, which include requiring workers to wear face masks at all times and maintain 2-meter distance, as well as to comply with disinfection guidelines stipulated by health authorities.

As there may be specific details and changes that are dependent on your local area, please refer to your local Department of Tourism and/or Department of Health and take note of any additional measures. 

During this challenging time, we advise hosts on Airbnb to fully understand what has been asked of them and to adhere to the directions of local government authorities. 

If you have further questions, to learn more, and to stay updated with the latest information, you may wish to view the Vietnamese Government’s dedicated COVID-19 website.

We hope you and your families are staying healthy. For more Airbnb resources on COVID-19, please refer to our dedicated COVID-19 Resource Hub


Cập nhật về COVID-19 tại Việt Nam

Như bạn có thể đã biết, chính phủ Việt Nam đã tiến hành một số biện pháp trước tình hình đại dịch do virus corona (COVID-19). Nhân dịp này, chúng tôi muốn nhắc bạn về các yêu cầu hiện có và yêu cầu mới có khả năng phát sinh mà có thể đã được thực hiện ở Việt Nam liên quan đến  chính sách cách ly xã hội và đón tiếp khách. 

Đăng ký cho khách nước ngoài

Theo quy định của pháp luật, tất cả chủ nhà tại Việt Nam đều phải đăng ký cho khách nước ngoài lưu trú với chính quyền địa phương trước 23:00 vào ngày khách đến, hoặc trước 8:00 sáng ngày hôm sau (nếu khách đến sau 23:00). 

Bạn cũng có thể tiến hành đăng ký trực tuyến như sau: . Nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng tham khảo liên kết này; nếu bạn ở Hà Nội, vui lòng tham khảo liên kết này; bạn cũng có thể truy cập trang web của Bộ Công an để biết thêm thông tin. 

Các biện pháp bổ sung ở cấp địa phương 

Chính quyền địa phương nơi bạn đang đón tiếp khách có thể đã thực hiện các biện pháp bổ sung mà bạn cần tuân thủ. 

Ví dụ, nếu bạn đang đón tiếp khách tại Thành phố Hồ Chí Minh, xin lưu ý rằng Sở Du lịch và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ban hành Công văn số 155/CVLT-SYT-SDL vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 (Công văn 155), yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú du lịch trong thành phố cung cấp dữ liệu về sức khỏe (bao gồm tên, ngày sinh, quốc tịch và thông tin hộ chiếu/thị thực), cũng như lịch sử đi lại của tất cả du khách đang ở tại các cơ sở lưu trú. 

Bên cạnh đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1202/UBND-VX yêu cầu từ 00h00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, tất cả các dịch vụ lưu trú ngắn hạn (bao gồm nhà dân, khách sạn cỡ nhỏ và lưu trú ngắn hạn trên nền tảng trực tuyến) không nhận khách mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 05/ CT-UBND yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tạm dừng dịch vụ tại Hà Nội, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch như cho thuê ngắn hạn. Tuy nhiên, cơ sở lưu trú du lịch sẽ phải tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội, bao gồm yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang mọi lúc, duy trì khoảng cách 2 mét, cũng như tuân thủ các hướng dẫn khử trùng theo quy định của cơ quan y tế.

Do các quy định cụ thể có thể thay đổi theo từng địa phương, vui lòng liên hệ Sở Du lịch và/hoặc Sở Y tế địa phương và lưu ý các chính sách bổ sung.

Trong khoảng thời gian đầy khó khăn này, chúng tôi khuyên các chủ nhà trên Airbnb hiểu đầy đủ các yêu cầu cần đáp ứng và tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền địa phương. 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, muốn tìm hiểu thêm và cập nhật thông tin mới nhất, bạn có thể truy cập trang web về COVID-19 của Chính phủ Việt Nam, nơi có đăng tải các thông tin chính thức về dịch bệnh này.

Để biết thêm về các tài nguyên của Airbnb liên quan đến COVID-19, vui lòng tham khảo Trung tâm tài nguyên COVID-19 chuyên dụng của chúng tôi. Mong bạn và gia đình luôn mạnh khỏe!