Airbnb.org spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu na pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny

Key Takeaways

  • Airbnb.org bude spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) na sprostredkovaní bezplatného krátkodobého ubytovania pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny v Poľsku, Moldavsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku.
  • Za posledný týždeň sa prostredníctvom Airbnb.org zaregistrovalo viac ako 15 000 hostiteľov, ktorí ponúkajú svoje domovy utečencom na celom svete.
A hand putting a key into another hand

Key Takeaways

  • Airbnb.org bude spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) na sprostredkovaní bezplatného krátkodobého ubytovania pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny v Poľsku, Moldavsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku.
  • Za posledný týždeň sa prostredníctvom Airbnb.org zaregistrovalo viac ako 15 000 hostiteľov, ktorí ponúkajú svoje domovy utečencom na celom svete.

Airbnb.org a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), agentúra OSN pre migráciu, dnes oznámili svoje partnerstvo s cieľom sprostredkovať ľuďom utekajúcim z Ukrajiny bezplatné krátkodobé ubytovanie v Poľsku, Moldavsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku.

V dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine boli viac ako 2 milióny ľudí nútené opustiť svoje domovy v susedných krajinách. Minulý týždeň sa organizácia Airbnb.org zaviazala, že ponúkne bezplatné dočasné ubytovanie až 100 000 utečencom, ktorí utekajú z Ukrajiny, a odvtedy sa prostredníctvom Airbnb.org zaregistrovalo viac ako 15 000 ľudí na celom svete, ktorí ponúkajú svoje domovy utečencom zadarmo alebo so zľavou.

“Airbnb.org je hrdé na to, že môže opäť spolupracovať s IOM, tentoraz s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny, a zasiahnuť v jednej z najväčších humanitárnych kríz nášho života. Sme vďační za pokračujúcu veľkorysosť komunity Airbnb, ktorá poskytla svoje domovy utečencom alebo prispela na úsilie Airbnb.org. Ak máte priestor na poskytnutie ubytovania, zvážte prosím, či nepomôžete Airbnb.org a IOM pri poskytovaní dočasného ubytovania ľuďom v núdzi, ktorí utekajú z Ukrajiny.”

Joe Gebbia, spoluzakladateľ Airbnb a predseda Airbnb.org.

IOM poskytuje dôležitú podporu migrantom na celom svete, reaguje na mimoriadne udalosti a poskytuje poradenstvo v oblasti migračnej politiky a praxe. Prostredníctvom tohto partnerstva s Airbnb.org pomôže IOM v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch poskytnúť dočasné ubytovanie ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny.

Tieto pobyty sú bezplatné a financované spoločnosťou Airbnb, Inc., darcami do utečeneckého fondu Airbnb.org a štedrosťou hostiteľov na stránke Airbnb.org. Pri týchto pobytoch sú všetky poplatky Airbnb zrušené.

“Poskytovanie bezpečného, súkromného a dostupného ubytovania má zásadný význam. IOM je hrdá na to, že môže spolupracovať s Airbnb.org a pomáhať pri poskytovaní bezpečného a teplého miesta na ubytovanie. Zima je na mnohých miestach stále dosť krutá a poskytovanie tepla a bezpečia má vplyv nielen na fyzickú pohodu všetkých ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny, ale aj na ich emocionálny a duševný stav. Mnohí budú potrebovať bezpečný priestor na spracovanie udalostí posledných dní a na odpočinok svojich unavených sŕdc. Sme vďační všetkým hostiteľom prostredníctvom Airbnb.org a Airbnb, ktorí v tomto období otvorili svoj domov a svoje srdcia.”

Zástupkyňa generálneho riaditeľa IOM, Amy Pope.

IOM je na mieste, mobilizuje tímy a posilňuje kapacity na Ukrajine a v susedných krajinách, aby reagovala na rastúce humanitárne potreby Ukrajincov, ktorí boli nútení opustiť krajinu, vnútorne vysídlených osôb a uviaznutých štátnych príslušníkov tretích krajín. Prioritou IOM je bezpečnosť a ochrana všetkých ľudí, ktorí utekajú z krajiny, a ich možnosť dostať sa k pomoci. IOM preveruje a posudzuje potenciálne zraniteľné miesta a riziká vrátane obchodovania s ľuďmi, ochrany detí, zdravia a duševného zdravia a príchodu zraniteľnejších osôb s osobitnými potrebami vrátane starších, zranených alebo chorých ľudí.

Od 4. marca 2022 prekročili hranice susedných štátov občania 138 krajín. Mnohí odišli len s oblečením na chrbte a hŕstkou cenného majetku. Nájsť bezpečie a útočisko na neznámom mieste je pre mnohých neľahké.

“Nespala som od začiatku vojny,” povedala Zoja* pracovníkom IOM na hranici medzi Ukrajinou a Rumunskom, kam od začiatku konfliktu prišlo viac ako 150 000 ľudí. “Nemohli sme si vziať nič, len nejaké oblečenie a doklady. V Rumunsku nemáme žiadnych príbuzných. Utiekla som so svojimi tromi deťmi.”

IOM, Airbnb a Airbnb.org už v minulosti spolupracovali na podpore utečeneckej komunity na celom svete a od roku 2019 spoločne ponúkajú ubytovanie sýrskym a afganským utečencom v Rumunsku.

Za posledných päť rokov Airbnb a Airbnb.org prepojili viac ako 54 000 utečencov a žiadateľov o azyl – vrátane tých zo Sýrie, Venezuely a Afganistanu – s dočasným ubytovaním prostredníctvom partnerov Airbnb.org. Popri podpore utečencov má Airbnb.org takmer desaťročné skúsenosti s poskytovaním núdzového ubytovania ľuďom v tiesni, vrátane aktivácie programu núdzovej reakcie Airbnb.org na poskytovanie ubytovania ľuďom postihnutým ničivými povodňami v západnej Európe.

Ľudia utekajúci z Ukrajiny, ktorí potrebujú dočasné ubytovanie, sa môžu obrátiť na IOM na adrese prykhystok@iom.int. Každý, kto má záujem podporiť túto iniciatívu, môže navštíviť stránku airbnb.org/help-ukraine a zapojiť sa do nej, a to aj ponukou bezplatných alebo zľavnených pobytov alebo darovaním.

*Meno zmenené z dôvodu ochrany súkromia

O Medzinárodnej organizácii pre migráciu

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) bola založená v roku 1951 a je poprednou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie, ktorá sa riadi zásadou, že humánna a riadená migrácia je prínosom pre migrantov a spoločnosť. Ako agentúra spojená s OSN pôsobí v núdzových situáciách, rozvíja odolnosť všetkých ľudí v pohybe, a najmä tých, ktorí sa nachádzajú v zraniteľných situáciách, ako aj buduje kapacity vlád na riadenie všetkých foriem a vplyvov mobility.