การสนับสนุนชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก

พันธกิจของ Airbnb คือการสร้างโลกที่ทุกที่เป็นของคุณ และการเหยียดเชื้อชาติในทุกรูปแบบก็เป็นอุปสรรคขวางกั้นพันธกิจนี้ เราขอประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบต่อชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก รวมถึงความเกลียดกลัวและการต่อต้านชาวเอเชียที่ทวีความรุนแรงระหว่างการระบาดใหญ่ ตลอดจนอาชญากรรมจากความเกลียดชังเหยียดเชื้อชาติในแอตแลนตา แม้ความรุนแรงต่อชุมชนนี้จะเพิ่มขึ้นระหว่างการระบาดใหญ่ แต่การเลือกปฏิบัติต่อชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกถือเป็นปัญหาระดับโลกที่หยั่งรากมานาน

วันนี้เราขอยืนยันจุดยืนในพันธกิจและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ อคติ และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นนี้ Airbnb จะร่วมบริจาคเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้องค์กรต่างๆ รวมถึง Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Asian Americans Advancing Justice – แอตแลนตา (เงินทุนนี้จะนำไปช่วยครอบครัวเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตรง), GoFundMe.org AAPI Community Fund และ Center for Pan Asian Services ที่ตั้งอยู่ในแอตแลนตา Airbnb ยังสมทบเงินเพิ่มเท่ากับยอดที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ เราร่วมมือกับองค์กร Asians Americans Advancing Justice – AAJC มาตั้งแต่ปี 2017 และไม่นานมานี้ก็ใช้เป็นแนวทางสำหรับ Project Lighthouse ซึ่งเป็นโครงการเพื่อวัดและดำเนินการแก้ไขการเลือกปฏิบัติในแพลตฟอร์ม Airbnb

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมแหล่งข้อมูลล่าสุดสำหรับเครือข่ายพันธมิตร และแชร์ให้กับชุมชน Airbnb ในสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนหยัดเคียงข้างชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก คู่มือนี้จัดทำโดยกลุ่มทรัพยากรบุคคลชาวเอเชีย (Asians@) ของเรา ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ล้วนทำได้จริง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติต่อชาวเอเชีย

“ทุกๆ อย่างที่เราทำวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะแรงบันดาลใจและข้อมูลที่ได้จากพนักงานและสมาชิกชุมชน Airbnb เรามุ่งมั่นสานต่อประเด็นนี้และพร้อมสนับสนุนชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกทั้งในยามทุกข์และสุข”

ไบรอัน เชสกี ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Airbnb

ในปี 2016 Airbnb จัดทำพันธสัญญาชุมชนว่าด้วยนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอคติและการเลือกปฏิบัติ โดยกำหนดให้สมาชิกชุมชน Airbnb ทั่วโลกยอมรับข้อตกลงที่จะปฏิบัติต่อทุกคนในชุมชนด้วยความเคารพและปราศจากการตัดสินหรืออคติ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด ชาติพันธุ์ สีผิว ความพิการ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ พันธสัญญานี้มีผลกับทุกคนที่ใช้งาน Airbnb ทั่วโลก นับจนถึงปัจจุบัน เราได้ลบผู้ใช้ที่ปฏิเสธพันธสัญญานี้ออกจากแพลตฟอร์ม Airbnb ไปกว่า 1.4 ล้านคน

โลกที่ทุกที่เป็นของคุณสร้างได้ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ


Asians@:  แหล่งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อยืนเคียงข้างชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก

ข้อมูลเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลสำหรับความเป็นพันธมิตรและการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติกับชาวเอเชียต่อไปนี้จัดทำโดยกลุ่มทรัพยากรบุคคลชาวเอเชียของ Airbnb (Asians@)

ความเป็นมา

อาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดกับชาวเอเชียทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ โดยตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2020 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมา Stop AAPI Hate ได้รับรายงานความรุนแรงถึง 3,795 เหตุการณ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และล่าสุดเราได้สูญเสียคุณ Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue และ Xiaojie Tan ไปในเหตุการณ์กราดยิงที่แอตแลนตา ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เหตุความรุนแรงที่มีกลุ่มผู้สูงอายุชาวเอเชียเป็นเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว เราขอประณามการกระทำอันรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเรา และขอเรียกร้องให้คุณลุกขึ้นต่อต้านความอยุติธรรมนี้

ปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดกับชุมชนของเราไม่ใช่เรื่องใหม่ ชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกเผชิญกับความเกลียดกลัวและการเหยียดเชื้อชาติมานานก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 (เช่น พระราชบัญญัติการกีดกันปี 1882 ของจีน ค่ายกักกันของญี่ปุ่น ความรุนแรงที่นำไปสู่ขบวนการแรงงานชาวไร่ชาวฟิลิปปินส์ และอื่นๆ) และครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราพยายามพูดถึงปัญหา แต่เสียงของเราก็โดนกดไว้ให้เงียบเสมอมา การต่อสู้ของเรามักถูกมองข้ามเนื่องจากความใกล้เคียงคนผิวขาวและความคุ้นชินกับมายาคติต่อชนกลุ่มน้อยตัวอย่าง เราอยากให้โลกได้รับรู้ว่าเราก็เป็นคนผิวสีที่ต้องเผชิญกับความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติ 

ขอให้คุณช่วยสนับสนุนคำเรียกร้องของเรา ช่วยเปิดปัญหาให้ผู้คนเห็นและมอบความยุติธรรมให้กับชุมชนชาวเอเชีย คู่มือทรัพยากรนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิกชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก เพื่อนพ้อง และพันธมิตรเข้าใจมากขึ้น แสดงการสนับสนุน และลุกขึ้นสู้กับการเหยียดเชื้อชาติในชุมชน

สิ่งที่ทำได้เลย

1. สร้างความตระหนัก ลุกขึ้นพูด และประณามการโจมตีและการเหยียดชาวเอเชีย

เมื่อสื่อมวลชนกระแสหลักไม่ได้ให้พื้นที่ข่าวอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดกับชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา จึงไม่มีใครเห็นการต่อสู้ของเรา และตอกย้ำความเข้าใจผิดว่าการเลือกปฏิบัติเนื่องจากสีผิวไม่ได้เกิดขึ้นจริง สิ่งที่ทำได้เพื่อสนับสนุนคำเรียกร้องของชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก: 

2. แจ้งเหตุทำร้ายร่างกายและอาชญากรรมจากการต่อต้านชาวเอเชีย 

แจ้งเหตุดังกล่าวได้ที่ StopAAPIHate.org 

3. ปกป้องตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติหรือยืนหยัดเพื่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

เข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บและการฝึกอบรมที่จัดโดย Hollaback Bystander Intervention

4. เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเลือกปฏิบัติต่อชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก ตลอดจนอุปสรรคอื่นๆ ที่เราเผชิญ 

5. สนับสนุน บริจาค และร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กรที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติต่อชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกอย่างแข็งขัน

องค์กรที่น่าเรียนรู้และสนับสนุน: 

องค์กรชุมชนในแอตแลนตา 

  • Asian Americans Advancing Justice ในแอตแลนตา – สำนักงาน Asian Americans Advancing Justice ในท้องถิ่นแอตแลนตาได้จัดงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2021
  • Center for Pan Asian Services – องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในแอตแลนตาเพื่อส่งเสริมความพอเพียงและความเสมอภาคแก่ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และผู้ด้อยโอกาส ผ่านบริการด้านสุขภาพและสังคม การเสริมสร้างศักยภาพ และการสนับสนุนที่ครอบคลุม

องค์กรและการระดมทุนในสหรัฐอเมริกา

  • GoFundMe.org AAPI Community Fund – การระดมทุนเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เสริมสร้างและยกระดับชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกด้วยโครงการริเริ่ม เช่น การเพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและการสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง #StopAsianHate 
  • Asian Americans Advancing Justice – AAJC – องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัย การอพยพ สิทธิพลเมือง สิทธิแรงงาน และอื่นๆ สำหรับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
  • Stop AAPI Hate – รวบรวมและดำเนินการกับเหตุการณ์ความเกลียดชังและการคุกคามชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิก 
  • Hate Is A Virus – เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดกลัวต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก (AAPI) ซึ่งโหมให้เลวร้ายลงด้วยสถานการณ์ COVID-19  จากนั้นมา Hate Is A Virus ก็พัฒนาเป็นองค์กรที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นจัดการปัญหาความเกลียดกลัวและความเกลียดชังในชุมชน AAPI และ BIPOC
  • Act To Change – องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับประเทศที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้ง รวมทั้งในชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกด้วย และยังตีพิมพ์ “The Racism is a Virus Toolkit” เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ 
  • National Council of Asian Pacific Americans – องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (AA) และชาวเกาะแปซิฟิกเชื้อสายฮาวายพื้นเมือง (NHPI) ผ่านความร่วมมือระหว่าง 37 องค์กรเพื่อชาวเอเชียและแปซิฟิกในอเมริกาทั่วประเทศ
  • AAPI Civic Engagement Fund – โครงการ NEO Philanthropy ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการโดยไร้อคติ และได้รับสนับสนุนผ่านมาตรการลดหย่อนภาษี โดยเชื่อว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกต้องเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยในอเมริกา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

6. ใส่ใจเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ในชุมชน บริษัท และ/หรือในองค์กรของคุณ 

เข้าร่วมและสนับสนุนกลุ่มทรัพยากรบุคคลชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก (ERG) รวมทั้งพันธมิตรของ ERG ชาวเอเชียอย่าง Asian Leaders Alliance (ALA) เพื่อร่วมกันต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ

Asian Leaders Alliance (ALA) เป็นสมาคม ERG และผู้นำท้องถิ่นชาวเอเชียที่ร่วมมือกันผลักดันสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในระยะยาว โดยได้รวบรวมทรัพยากรไว้สนับสนุนผู้นำ/สมาชิก ERG ชาวเอเชียในการแก้ไขปัญหาความเกลียดกลัวและการเหยียดชาวเอเชีย:

เข้าร่วมชุมชน ALA: สมัครรับข้อมูล ALAคุยกับ ALA บน Slack


เกี่ยวกับกลุ่มทรัพยากรบุคคลชาวเอเชีย: Asian@ เป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ERG) ของ Airbnb ที่สนับสนุนคำเรียกร้องของชุมชนชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักของ Airbnb เพื่อสร้างโลกที่ทุกที่เป็นของคุณ