Pilotní program detektoru hluku v Praze

Podmínky účasti pro hostitele

1. O pilotním programu detektoru hluku v Praze

Airbnb aktivně hledá nové příležitosti, jak podpořit odpovědný cestovní ruch. S ohledem na očekávané oživení cestovního ruchu v České republice se společnost Airbnb rozhodla spolupracovat  se společností Minut s cílem vybavit vybrané hostitele na Airbnb detektory hluku, které jim pomůžou v jejich úsilí o zachování klidu v jejich sousedstvích. Zúčastnění hostitelé (dále jen „hostitelé“ nebo „vy“) budou detektory používat k zjišťování potenciálního narušování hladin hluku během pobytu hostů v jejich nabídkách ubytování. 

Pilotní program probíhá ve spolupráci se společností Minut, která vyrábí detektor hluku „Minut home sensor“, a s vybranou skupinou dobrovolníků z řad hostitelů, kteří si zařízení nainstalují do svých nabídek ubytování. Hostitelé budou se společností Minut sdílet omezené osobní údaje svých hostů, aby bylo možné tyto hosty kontaktovat v případě, že úroveň hluku přesáhne stanovenou hranici*. 

Pokud překročení stanovené úrovně hluku trvá delší dobu (mezi pěti až patnácti minutami, v závislosti na době nastavené hostitelem), společnost Minut automaticky zašle hostům textovou zprávu nebo jim automaticky zavolá a požádá je o zmírnění hluku. Pokud hosté toto upozornění ignorují a hluk pokračuje, obdrží další textovou zprávu nebo automatické volání od společnosti Minut. Hosté mohou obdržet až tři zprávy a tři automatická volání v 10 minutových intervalech.

Ve chvíli, kdy hosté obdrží textovou zprávu, dá společnost Minut vědět i hostiteli, který má tak vždy k dispozici aktuální informace. Jako hostitelé dostanete upozornění v případě, že proběhl automatický telefonní hovor, a také tehdy, když se úroveň hluku vrátí do normálu (tj. pod úroveň, kterou jste nastavili).

Doba trvání pilotního projektu činí pro začátek šest (6) měsíců. Během pilotního projektu bude společnost Minut sdílet se společností Airbnb agregovaná data o využití detektoru „Minut home sensor“ a problémech souvisejících s hlukem (např. zvýšená úroveň hluku, stížnosti, rychlost řešení problémů atp.).

Upozorňujeme, že společnosti Airbnb a Minut budou v souladu s General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) působit jako společní správci údajů, přičemž každá z nich bude zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými zákony a příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

*Minut doporučuje hostitelům používat 75 dB během dne a 70 dB během noci jako prahovou hodnotu. Toto doporučení vychází z jejich podrobného výzkumu zaměřeného na prevenci večírků a rušení klidu.

2. Podmínky účasti

Abyste se pilotního programu mohli zúčastnit jako hostitel, budete se muset zaregistrovat přímo do služby monitorování hluku společnosti Minut a odsouhlasit její obchodní podmínky, které jsou k dispozici na adrese: https://www.minut.com/service/terms-of-service/. Společnost Minut zároveň vytvořila speciální stránku věnovanou tomuto pilotnímu programu. Najdete ji na adrese: https://airbnb.minut.com/prague 

Výměnou za to, že bezplatně obdržíte detektor hluku „Minut home sensor“ a roční předplatné služby monitorování hluku, se zavazujete: 

  1. ve své nabídce na Airbnb jasně uvést, že se ve vašem ubytování nachází detektor Minut Home Sensor a že osobní údaje hostů (jméno, telefonní číslo, data rezervace) budou v rámci pilotního programu detektoru hluku v Praze sdíleny se společností Minut. Zároveň se zavazujete přidat ke své nabídce na Airbnb odkaz na tyto často kladené otázky pro hosty (anglicky). Zařízení byste měli zmínit v popisu nabídky (v části Další podrobnosti) a v sekci Domácí pravidla (v části Další pravidla). Doporučujeme zkopírovat a vložit níže uvedený text (viz Popis nabídky a Domácí pravidla);
  2. uvést zařízení Home Sensor v části “Bezpečnostní zařízení” v popisu nabídky. Učiníte tak kliknutím na název nabídky > Podrobnosti nabídky ubytování > Bezpečnost hosta > Bezpečnostní zařízení > Bezpečnostní kamery/ audio nahrávací zařízení > odklikněte zaškrtávací políčko;
  3. odeslat hostům, kteří si zarezervovali vaši nabídku ubytování, schválenou uvítací zprávu (kterou najdete níže) před jejich příjezdem a předtím, než jejich osobní údaje předáte společnosti Minut, 
  4. předat společnosti Minut osobní údaje hostů (jméno, telefonní číslo, data rezervace), aby bylo možné je kontaktovat v případě, že úroveň hluku v nabídce ubytování přesáhne stanovenou hranici,
  5. umístit ve svém ubytování zprávu, která hosty znovu upozorní na přítomnost detektoru hluku. Pro toto značení doporučujeme použít schválený text, který najdete níže, a 
  6. v případě, že host vznese námitku proti sdílení svých osobních údajů se společností Minut v rámci pilotního programu, zavazujete se k tomu, že jejich osobní údaje se společností Minut sdílet nebudete, případně je odstraníte z funkce „GuestConnect“ společnosti Minut, pokud jejich námitka dorazí poté, co jste jejich osobní údaje společnosti Minut již manuálně předali. V takovém případě budete upozornění od společnosti Minut dostávat jen vy, nikoli hosté.

Čas od času můžete být požádani o vyplnění průzkumů týkajícího se vašich zkušeností a dojmů z pilotního programu. Souhlasíte s tím, že společnosti Airbnb a Minut můžou takovou zpětnou vazbu použít, aniž by vám za ni náležel nárok na odměnu.

Upozorňujeme, že společnost Airbnb si vyhrazuje právo monitorovat dodržování těchto podmínek pro účast hostitele a v případě, že tyto podmínky nebudete dodržovat, má právo vyloučit vás z pilotního programu bez předchozího upozornění a nároku na kompenzaci. 

3. Popis nabídky a Domácí pravidla

Airbnb doporučuje, abyste hosty informovali těmito doporučenými texty. 

ENG 

House rules (Additional rules)

“This listing is equipped with a ‘Minut Home Sensor’ noise monitoring device. You can find more information in this FAQ: https://news.airbnb.com/faq-noise-detector-pilot-program-in-prague-with-minut/

Listing description (Other things to note)

“This listing is equipped with a ‘Minut Home Sensor’ device, which helps guests manage noise during their stay. To achieve this, I will share a limited amount of your data with the manufacturer of the device, Minut AB. The device does not contain any cameras nor does it record any sound or listen to what you say or do. You can find more information in this FAQ: https://news.airbnb.com/faq-noise-detector-pilot-program-in-prague-with-minut/

CZECH

Domácí pravidla (Další pravidla)

Toto ubytování je vybaveno senzorem hluku “Minut Home Sensor”. Více informací můžete najít na této stránce s nejčastějšími dotazy: https://news.airbnb.com/faq-noise-detector-pilot-program-in-prague-with-minut/

Popis nabídky (Další podrobnosti)

“Toto ubytování je vybaveno zařízením ‘Minut Home Sensor’, které detekuje případný hluk a pomáhá hostům mít hluk pod kontrolou během jejich pobytu. Za tímto účelem budu se společností Minut sdílet omezené množství vašich údajů (jméno, telefonní číslo a data rezervace). Senzor Minut respektuje soukromí. Jedná se o zařízení, které neobsahuje žádné kamery ani nenahrává žádný zvuk ani neposlouchá, co říkáte nebo děláte. Po rezervaci této nabídky máte právo vznést námitku proti sdílení vašich údajů.” Více informací najdete na této stránce s nejčastějšími dotazy: https://news.airbnb.com/faq-noise-detector-pilot-program-in-prague-with-minut/

4. Uvítací zpráva pro hosty

Zavazujete se hostům, kteří si u vás zarezervovali ubytování, odeslat před jejich příjezdem uvítací zprávu. Tuto zprávu je třeba odeslat ještě předtím, než jejich osobní údaje předáte společnosti Minut. Společnosti Airbnb a Minut doporučují následující zprávu:

„Vítejte! Přeji vám příjemný pobyt a doufám, že se u nás budete cítit jako doma!

Toto ubytování je vybaveno detektorem „Minut Home Sensor“. Kromě pohybu, vlhkosti a teploty monitoruje zařízení Minut také úroveň hluku, abyste se během svého pobytu cítili bezpečně a pohodlně. Více informací o zařízení Minut Home Sensor najdete na webových stránkách společnosti Minut.

Minut Home Sensor respektuje vaše soukromí. Jedná se o detektor, který neobsahuje kamery, nenahrává zvuk ani neposlouchá, co říkáte nebo děláte. Detektor Minut monitoruje úroveň decibelů a kontroluje, zda nepřekračují nastavenou úroveň. Pokud k takovému překročení dojde, společnost Minut vás kontaktuje (prostřednictvím textové zprávy či automatického hovoru) a slušně vás požádá, abyste úroveň hluku snížili. To znamená, že jako váš hostitel předám vaše osobní údaje (jméno, telefonní číslo a data pobytu) společnosti Minut, aby vás mohla kontaktovat, když bude v ubytování detekován hluk. Další podrobnosti najdete v těchto často kladených otázkách pro hosty (anglicky).

Chci, abyste si svůj pobyt užili na maximum a mohli se uvolnit bez obav o rušení svých sousedů. Konverzace s přáteli, večeře s blízkými nebo přehrávání ambientní hudby by neměly představovat problém. Pokud však úroveň zvuku překročí přijatelnou úroveň (70 dB v noci a 75 dB během dne) po delší dobu (minimálně 5 minut), bude vás kontaktovat společnost Minut. Mám za to, že hluk, který překračuje tuto úroveň, obvykle znamená hlasitou hudbu nebo večírek, který pravděpodobně ruší sousedy.

Proti zpracování svých osobní údajů společností Minut máte právo vznést námitku. Toto  právo můžete uplatnit jednoduše – stačí mi dát vědět, že nechcete, abychom vaše osobní údaje  sdíleli se společností Minut a aby je tato společnost používala. Mějte na paměti, že pokud takovou námitku vznesete, bude zařízení i nadále monitorovat hladinu hluku v nemovitosti, a pokud hluk překročí nastavenou úroveň, bude společnost Minut kontaktovat nás coby hostitele. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Minut, klikněte sem.“

4. Značení

Zavazujete se k tomu, že ve svém ubytování umístíte jasně viditelnou zprávu, která hosty znovu upozorní na přítomnost detektoru Minut Home Sensor. Upozornění doporučujeme formulovat následovně: 

„Tato nabídka je vybavena detektorem Minut Home Sensor, který monitoruje hladinu hluku (ale nezaznamenává zvuk ani obraz). Pokud hluk překročí přijatelnou úroveň a nevrátí se zpátky do normálu během pár minut, společnost Minut (nebo já coby váš hostitel) vás prostřednictvím textové zprávy či (automatického) hovoru požádá o zmírnění hluku.”