Pilotní projekt Airbnb a Minut zaměřený na prevenci hluku pomáhá hostitelům zastavit problémy dříve, než nastanou a podporuje odpovědný cestovní ruch v Praze

Zentrale Punkte

  • V rámci šestiměsíčního pilotního projektu bylo zjištěno, že senzory Minut pomohly hostitelům vyřešit 100 % událostí spojených s hlukem do 20 minut.
  • Přestože se většina hostitelů nesetkává s problémy s hlukem pravidelně, senzory pomohly hostitelům odstranit hluk v průměru za méně než 13 minut.*
  • Airbnb a Minut spouštějí nabídku bezplatných senzorů a předplatného pro všechny hostitele v Praze.

Zentrale Punkte

  • V rámci šestiměsíčního pilotního projektu bylo zjištěno, že senzory Minut pomohly hostitelům vyřešit 100 % událostí spojených s hlukem do 20 minut.
  • Přestože se většina hostitelů nesetkává s problémy s hlukem pravidelně, senzory pomohly hostitelům odstranit hluk v průměru za méně než 13 minut.*
  • Airbnb a Minut spouštějí nabídku bezplatných senzorů a předplatného pro všechny hostitele v Praze.

Po úspěchu šestiměsíčního pilotního programu mezi Airbnb a Minut v Praze nabízí Minut všem hostitelům na Airbnb v Praze senzor a tříměsíční předplatné zdarma, za účelem podpory komunity Airbnb být zodpovědnými a ohleduplnými sousedy a turisty.

Během pilotního programu mohli hostitelé vyzkoušet senzory pro monitorování hluku, které pomohly hostitelům vyřešit 100 % událostí spojených s hlukem v jejich nabídkách ubytování do 20 minut. Jedná se o součást závazku Airbnb podporovat odpovědný cestovní ruch v České republice.

Cílem pilotního projektu prevence hluku ve spolupráci se společností Minut bylo identifikovat nové způsoby, jak pomoci hostitelům předcházet potenciálním problémům ještě před jejich vznikem. Minut spolupracoval s vybranou skupinou dobrovolných hostitelů v Praze, kteří do svých nabídek ubytování instalovali zařízení, které odhaluje potenciální rušení hlukem a informuje hosty o kontrole hluku během jejich pobytu – to vše při zachování soukromí hostů, protože zařízení monitoruje pouze úroveň decibelů.

Společnost Minut shromáždila anonymizované údaje o četnosti a délce trvání hlukových událostí. Bylo zjištěno, že:

  • Senzory hluku pomohly odhalit, předejít a vyřešit 100 % hlukových událostí v ubytovacích zařízeních do 20 minut.
  • Přestože většina hostitelů se s problémy s hlukem nesetkává pravidelně, senzory Minut pomohly hostitelům odstranit hluk v jejich nabídce v průměru za méně než 13 minut.1
  • Po komunikaci s hosty se podařilo vyřešit 100 % hlukových událostí.
  • Většina (83 %) hostitelů získala pozitivní zpětnou vazbu od hostů a sousedů.

„Jsme odhodláni být dobrými partnery hlavnímu městu Praha a komunitám, které naši hostitelé nazývají svým domovem. Přestože drtivá většina hostitelů a hostů na Airbnb jsou již zodpovědní sousedé a cestovatelé, partnerství, jako je toto s Minut, umožňuje hostitelům předejít potenciálním problémům a podporovat cestování, které respektuje jejich okolí. Budeme i nadále spolupracovat se všemi na podpoře udržitelného cestovního ruchu, který podporuje místní ekonomiku a funguje jak pro komunity, tak pro návštěvníky.“

Ellen Madeker, Public Policy Campaign Lead, DACH a CEE

„Jsme hrdí na to, že můžeme být partnerem Airbnb a pomáhat hostitelům v Praze pečovat o jejich komunity. Výsledky tohoto programu jasně ukazují, že Minut je řešením problémů s hlukem, protože během šestiměsíčního pilotního projektu se podařilo vyřešit 100 % problémů. Budeme i nadále podporovat hostitele na Airbnb, aby byli dobrými sousedy v Praze i po celém světě. Společně můžeme zajistit, aby sdílení domovů fungovalo lépe pro všechny: hostitele, hosty i sousedy.“

Nils Mattisson, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Minut

„Máme výrazně lepší přehled o tom, zda hosté nepořádají večírky a dodržují pravidla našeho domu. Můžeme lépe udržovat vztahy s ostatními obyvateli domu, můžeme pracovat s aktuálními daty z hlukových senzorů a lépe kontrolovat bezpečné a bezrizikové rezervace. Většina hostů navíc reagovala pozitivně, pochopila potřebu a účel senzoru a bez váhání s ním souhlasila.“2

Hostitelka Jitka Egrtoba, manažerka Prague Days, účastnice pilotního programu

Celý report je k dispozici zde.

V rámci pilotního programu poskytla společnost Airbnb hostům speciálního průvodce „Jak být dobrým sousedem“ s tipy, jak poznat to nejlepší, co město nabízí, v souladu s respektem k místním komunitám. V loňském roce Airbnb zavedlo v České republice Linku sousedské podpory a na podpoře odpovědného cestování spolupracuje s vládními a turistickými organizacemi v celé střední a východní Evropě, včetně Maďarské agentury pro cestovní ruch, města Krakov a města Bratislava.

*Údaje vycházejí z vyhodnocení dat ze senzorů v období od 11. října 2021 do 11. dubna 2022, pokud není uvedeno jinak.

1 Údaje vycházejí z vyhodnocení dat ze senzorů v období od 11. října 2021 do 11. dubna 2022, pokud není uvedeno jinak.

2  Zdroj: Průzkum provedený společností Minut v listopadu 2022.