Airbnb zavádí zákaz večírků jako svou komunitní politiku

Key Takeaways

  • To, co začalo jako opatření v prvním roce pandemie covidu-19, se nyní stává globální komunitní politikou.
  • Od zavedení zákazu večírků v srpnu 2020 se počet hlášení o večírcích globálně snížil o 44% ročně.
  • Naprostá většina hostů na Airbnb se chová zodpovědně.

Key Takeaways

  • To, co začalo jako opatření v prvním roce pandemie covidu-19, se nyní stává globální komunitní politikou.
  • Od zavedení zákazu večírků v srpnu 2020 se počet hlášení o večírcích globálně snížil o 44% ročně.
  • Naprostá většina hostů na Airbnb se chová zodpovědně.

Počínaje dnešním dnem Airbnb pokračuje v globálním zákazu večírků v nabídkách ubytování na Airbnb a stanovuje jej jako oficiální politiku. Rušivé večírky a akce budou i nadále zakázány, a to včetně setkání na otevřené pozvánky. Přísně zakázáno bude i nadále pořádání večírků v domech. 

Airbnb klade velký důraz na sousedství. Proto se zavazujeme zajistit, aby nebyl rušen klid sousedů a aby se hostitelé a hosté chovali v sousedství zodpovědně. Naprostá většina hostitelů na Airbnb sdílí své domovy zodpovědně, stejně jako naprostá většina hostů je zodpovědná a chová se k nabídce ubytování na Airbnb a k sousedství jako ke svému vlastnímu. 

Ve velmi vzácných případech se může stát, že hostitelé nebo hosté pořádají večírky, což je v jednoznačném rozporu s pravidly Airbnb. Za tímto účelem jsme v srpnu 2020 oznámili dočasný globální zákaz všech večírků a akcí v domech na Airbnb, který platí “až do odvolání”. 

Nová trvalá politika nadále stanoví závažné důsledky pro hosty, kteří nedodržují pravidla. Ty sahají od pozastavení účtu až po úplné vyloučení z platformy. V roce 2021 bylo z Airbnb celosvětově vykázáno více než 6 600 hostů za porušení našeho zákazu pořádání večírků. V těchto případech podporujeme hostitele na Airbnb pomocí služby AirCover pro hostitele, která je chrání před škodami na majetku.

Jak budou kodifikované zásady fungovat

Dočasný zákaz večírků oznámený v létě 2020 zahrnoval omezení počtu osob na 16 v reakci na COVID-19 a hrozbu velkých akcí v době před spuštěním očkování. Podle aktualizované politiky a na základě zpětné vazby od řady hostitelů, kteří poskytují ubytování v domech, které mohou pojmout více než 16 osob, tento limit zrušíme. Zrušení tohoto limitu by mělo umožnit odpovědné využívání prostor ve velkých domech pro skupiny. Zároveň zůstane v platnosti náš zákaz pořádání večírků. 

Naše aktualizované zásady jsme vypracovali s přispěním členů nové Poradní koalice pro důvěru a bezpečnost Airbnb a budeme i nadále pracovat na jejich posílení na základě zpětné vazby od našich partnerů, hostitelů, vedoucích představitelů komunity, tvůrců politik a dalších.

Proč jsme se tak rozhodli

V minulosti jsme hostitelům umožnili, aby se řídili svým nejlepším úsudkem a povolili večírky, pokud je to pro jejich typ ubytování a okolí vhodné. Koncem roku 2019 jsme zpřísnili naše opatření, abychom zakázali jak večírky s “otevřenou pozvánkou” (tj. inzerované na sociálních sítích), tak i “chronické večírky v domech”, které se vyvinuly v nepříjemnosti v sousedství. V té době jsme také v řadě měst spustili naši Linku sousedské podpory jako přímou linku, na kterou mohou sousedé sdělit společnosti Airbnb jakékoli obavy, což nám pomohlo tento zákaz party domů prosadit.

Když udeřila pandemie a řada barů a klubů zavřela nebo omezila obsazenost, začali jsme pozorovat, že někteří lidé přenášejí večírky do pronajatých domů, a to i prostřednictvím Airbnb. To nás znepokojovalo jak kvůli rušivé povaze nepovolených večírků, tak kvůli riziku, že taková setkání rozšíří virus. Proto jsme naší komunitě oznámili zákaz večírků, jelikož je to “v nejlepším zájmu veřejného zdraví”.

Postupem času se ze zákazu večírků stalo mnohem více než jen opatření v oblasti veřejného zdraví. Stal se základním komunitním opatřením na podporu našich hostitelů a jejich sousedů.

Jsme přesvědčeni, že existuje přímá souvislost mezi naším zavedením této politiky v srpnu 2020 a globálním poklesem počtu hlášení o večírcích o 44 %.  Zákaz byl naší hostitelskou komunitou dobře přijat a obdrželi jsme pozitivní zpětnou vazbu od vedoucích představitelů komunit a zvolených úředníků. Vzhledem k tomu, že na této dynamice stavíme, věříme, že nastal čas tuto politiku kodifikovat. 

Náš trvalý závazek bojovat proti rušivým večírkům

V neposlední řadě musí být jasná opatření doplněna jejich důrazným prosazováním. V posledních době jsme zavedli řadu opatření proti rušivým večírkům, abychom prosadili naši politiku a pokusili se v rámci možností zastavit jak nepovolené večírky, tak chronické večírky v domácnostech.

Patří mezi ně prevence rezervací proti večírkům, speciální opatření proti večírkům o svátcích, 24hodinová bezpečnostní linka a naše Linka sousedské podpory

Nová a dlouhodobá politika byla zavedena s cílem podporovat a povzbuzovat respektování klidu a míru v sousedství naší komunity. Těšíme se, že se v následujících týdnech a měsících budeme moci podělit o aktuální informace o našem úsilí o doplnění komunitní politiky týkající se večírků.